Werk jij met de digitale verwerking van Gynzy dan wil je vast jouw leerlingen (en ouders) een beeld geven van hoe zij in Gynzy gewerkt hebben. Bij het werken met Gynzy maak je voortdurend keuzes met betrekking tot het onderwijsaanbod. Voor elk mogelijk onderwijsaanbod bieden wij een overzicht van resultaten. In deze artikelenreeks geven we je tips voor het beoordelen van leerlingen in verschillende onderwijssituaties.

Allereerst wat algemene informatie:


Vaardigheidsscores op leerdoelen

De vaardigheidsscore van een leerling op een leerdoel is op veel plekken binnen Gynzy te vinden. Deze score wordt uitgedrukt in procenten en geeft aan in welke mate de leerling een leerdoel beheerst. Bij elk nieuw leerdoel begint de leerling bij 0% en gaandeweg bouwt hij zijn score op. De groei van zijn score is afhankelijk van zijn antwoorden op de opgaven. Hierbij telt ook de kans op een goed antwoord mee. Met een vaardigheidsscore van 75% wordt binnen Gynzy een voldoende kennis-/vaardigheidsbasis verondersteld die benodigd is voor de volgende stap in de leerlijn.

De vaardigheidsscores worden in Gynzy weergegeven met verschillende kleuren om makkelijker een overzicht te krijgen van de hele groep.

Summatief vs. formatief

Bij het beoordelen is het goed om voor jezelf na te gaan of je op zoek bent naar een summatief of formatief oordeel. Een summatief oordeel geeft een eindoordeel of conclusie van het leren. Een formatief oordeel gebruik je om te bekijken hoe de leerling ervoor staat als input voor het verdere leren.


Hoe bepaal ik welke leerdoelen ik meeneem in een beoordeling?

In alle gevallen van beoordelen is het interessant om na te gaan op welke leerdoelen je een beoordeling wilt baseren. We raden aan om een beoordeling alleen te baseren op de meest relevante leerdoelen. Zo voorkom je direct dat leerdoelen worden meegenomen waar een leerling nog maar amper aan heeft hoeven werken. De keuze voor deze leerdoelen kun je maken door na te gaan:

  • Welke leerdoelen jij als hoofddoel hebt gesteld voor deze periode

  • Aan welke leerdoelen de leerlingen veel hebben gewerkt in deze periode

  • Wat het referentieniveau en de leerjaarindicatie zijn van het leerdoel

Methode
Tip 1: Het is aan te raden om aan het eind van elk blok te bepalen welke leerdoelen jij mee wilt nemen in een beoordeling. Dan heb je namelijk nog een goed beeld van welke leerdoelen er belangrijk waren en hoe hieraan gewerkt is.
Tip 2: Je kunt in de methode vaak een leerlijnenoverzicht vinden. Hierin kun je zien welke leerdoelen de methode in een specifieke periode belangrijk vindt.

Werelden
Tip 1: Aan het einde van een geplande periode bepaal je welke Eilanden (of leerdoelen) je mee wilt nemen in een beoordeling. Dan heb je namelijk nog een goed beeld van welke leerdoelen er belangrijk waren hoe hieraan gewerkt is.
Tip 2: Bij rekenen kunnen de sleuteldoelen je helpen om te bepalen wat belangrijke leerdoelen zijn.

Per situatie hebben wij uitgewerkt hoe je een beoordeling vorm zou kunnen geven. Hoe werk jij met Gynzy? Klik door voor beoordelingstips die passen bij jullie manier van werken. De tips zijn geïllustreerd met voorbeeld bij het vakgebied rekenen. Ze kunnen echter ook voor andere vakgebieden zoals spelling gebruikt worden.

Persoonlijke hulp nodig?

Bij Gynzy staat er een groot team van buddy’s klaar om jou te helpen met al je vragen. Maak een belafspraak of bel ons op 040-4020907!

Heb je behoefte aan ondersteuning middels scholing voor het hele team? Dan kun je terecht bij de Gynzy Academie.

Meer lezen?

Wil je dieper ingaan op alle overzichten die Gynzy heeft en hoe je deze kunt inzetten voor het maken van een rapport? In dit uitgebreide artikel lees je hier meer over.

Heb je het antwoord gevonden?