Let op: Dit artikel is onderdeel van een groter geheel over beoordelen. Klik hier om naar de eerste algemene pagina te gaan.

Wanneer je met de methode werkt, kun je zowel leerresultaten als toetsresultaten meenemen voor een beoordeling. In de leerresultaten zijn alle verschillende leermomenten van de leerling meegenomen. Dit geeft vaak een eerlijker beeld van de beheersing van de leerling dan de momentopname van een toets.

Maak jij gebruik van doelenboekjes of doelenbladen? Klik dan hier om meer te lezen over het inzetten van doelenboekjes of doelenbladen bij een beoordeling.

Leerresultaten

Vaardigheidsscores op de meest relevante leerdoelen gebruiken voor een beoordeling.

Stap 1 - Bepalen welke leerdoelen je meeneemt in een beoordeling

Dit doe je door na te gaan welke leerstof belangrijk was in jouw aanbod van de afgelopen tijd. Welke leerdoelen heb je vaak instructie bij gegeven? Welke werden veel geoefend en welke vind jij belangrijk? Kijk hier hoe je dit kunt bepalen.

Tip 1: Bij leerdoelen die een leerjaarindicatie van twee jaren hebben, kun je ervoor kiezen om voor het vormen van een summatief oordeel enkel de leerdoelen mee te nemen waarvan je denkt dat ze die op het moment van beoordelen volledig beheerst zouden moeten hebben. Bijvoorbeeld: de leerling zit in groep 4 en het leerdoel ‘Tijdsverschil bepalen tussen analoge klokken met kwartieren’, leerjaarindicatie 4, 5, neem je niet mee in een beoordeling, want je verwacht niet dat de leerling deze nu al volledig zou moeten beheersen.

Tip 2: Kies niet teveel leerdoelen. Probeer je te focussen op ongeveer 10 leerdoelen.

Mocht je het lastig vinden om de relevantste leerdoelen te selecteren, dan kun je per leerdoel op de toetskaart vinden in welke lessen van dit blok het leerdoel behandeld is. Op de doelkaart bij ieder leerdoel kun je zien hoeveel opgaven de leerlingen hierin gemaakt hebben.

Stap 2 - Vaardigheidsscores verzamelen

Bij elk leerdoel dat je in stap 1 geselecteerd hebt, zoek je de vaardigheidsscores van de leerlingen op. Deze verzamel je in een tabel. Het is handig om ze per Wereld te noteren zodat je eventueel ook per Wereld gemiddelden kunt berekenen.

Stap 3 - Berekenen van het gemiddelde

Van deze vaardigheidsscores kun je op verschillende niveaus gemiddelden berekenen. Je kunt per leerling een gemiddelde berekenen voor het gehele vak. Ook kun je per Wereld het gemiddelde berekenen, waardoor je onderscheid kunt maken tussen de verschillende domeinen. Door alleen de belangrijke leerdoelen mee te nemen kan het zo zijn dat je niet alle Werelden van een vak meeneemt. Een leerling van groep 4 zal bijvoorbeeld slechts beperkt werken aan leerdoelen uit de Wereld Procenten, Breuken & Verhoudingen.

Stap 4 - Gemiddelde omzetten in beoordeling

De gemiddelde vaardigheidsscores kun je letterlijk zo opnemen in een beoordeling voor de leerling. Daarnaast zijn er ook andere manieren om deze leerresultaten te tonen aan de leerling en ouders. Bespreek met collega’s welke vorm er bij jullie school past. Spreek daarnaast af welk percentage beheersing jullie verwachten van de leerlingen.

Toetsresultaten

Toetsresultaten gebruiken voor een beoordeling.

Stap 1 - Resultaten verzamelen

Na het afnemen van een toets in Gynzy, zie je in de toetskaart het aandeel goed gemaakte opgaven uitgedrukt in percentages. Dit wordt weergegeven per referentieniveau. Verzamel de percentages die je wilt meenemen.

Stap 2 - Berekenen van het gemiddelde

Met de verzamelde percentages kun je gemiddelden berekenen. Hierbij kun je ervoor kiezen om alle percentages bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal percentages of om dit per referentieniveau te doen. Dit laatste geeft je een eerste inkijkje in het uitstroomniveau van de leerling.

Tip: in programma’s als Microsoft Excel of Google Sheets kun je een formule voor het berekenen van een gemiddelde kopiëren zodat je deze niet elke keer die opnieuw hoeft in te vullen.

Stap 3 - Gemiddelde omzetten in beoordeling

De gemiddelde scores op de toetsen kun je letterlijk opnemen in een beoordeling voor de leerling. Daarnaast zijn er ook andere manieren om deze toetsresultaten te tonen aan de leerling en ouders. Bespreek met collega’s welke vorm er bij jullie school past. Spreek daarnaast af welk aandeel goed jullie verwachten van de leerlingen.

Heb je het antwoord gevonden?