In het bord kun je gebruik maken van automatische spellingcontrole. Deze spellingcontrole helpt jou om spelfouten in de door jou gemaakte lessen te voorkomen.

Soms is de spellingcontrole echter niet handig. Bijvoorbeeld tijdens bepaalde spellingactiviteiten of tijdens lessen in een andere taal. Je kunt deze spellingcontrole dan tijdels uitzetten.

Hoe kan ik de spellingcontrole (tijdelijk) uitschakelen?

Hoe je de spellingcontrole in en uit kunt schakelen is afhankelijk van de browser die je gebruikt.

Google Chrome

Selecteer in de browser Opties > Instellingen > Geavanceerd > Talen. Gebruik het schuifje achter 'spellingcontrole' om de spellingcontrole in of uit te schakelen.

Microsoft Edge

De spellingcontrole in Edge is een algemene Windows-instelling. Voor Windows 10 selecteer je Start > Instellingen > Apparaten > Typen. Gebruik het schuifje achter 'Spelfouten markeren' om de spellingcontrole in of uit te schakelen.

Safari

Selecteer voor Mac in het menu van de browser Wijzig > Spelling en grammatica > Controleer spelling tijdens typen.

Ga op je iPad naar Instellingen > Algemeen > Toetsenbord. Gebruik het schuifje achter 'Autocorrectie' om de spellingcontrole in of uit te schakelen.

Hoe kan ik van taal wisselen?

Ook het wisselen van taal is een instelling die hoort bij de browser die je gebruikt.

Google Chrome

Selecteer in de browser Opties > Instellingen > Geavanceerd > Talen. Kies bij 'Spellingcontrole gebruiken voor' de gewenste taal.

Microsoft Egde

De taal van Edge is een algemene Windows-instelling. Voor Windows 10 selecteer je Start > Instellingen > Tijd en taal > Regio en taal. Kies bij voorkeurstalen de gewenste taal.

Safari

De taal van Safari stel je niet in de browser in, maar op jouw Mac of iPad.
- Ga op je Mac naar Systeemvoorkeuren > Taal en regio. Selecteer de gewenste taal.
- Ga op je iPad naar Instellingen > Safari > Taal. Selecteer de gewenste taal om de taal te wijzigen.

Heb je het antwoord gevonden?