Om leerlingen en groepen uit ESIS te gebruiken binnen Gynzy moet je een koppeling leggen met ESIS. Enkel de beheerder / ICT-coördinator kan de koppeling activeren door de volgende stappen te doorlopen:


In ESIS

1. Ga naar Mijn menu > Import-Export-Koppelingen > Koppelingen.

2. Klik daarna in het koppelingenscherm onder Beschikbare koppelingen de lijst bij Resultatenkoppeling open en klik bij Gynzy op de knop Activeren.

3. In het scherm dat verschijnt kun je eventueel de Gebruikersvoorwaarden downloaden en inzien. Vul de volgende gegevens in:

  • Uw naam

  • Vink Voor akkoord aan

  • Vul een unieke Verificatiecode in.
    Let op! Je mag deze zelf bedenken maar deze moet wel aan de volgende eisen voldoen:
    De verificatie moet met het 6-cijferige BRIN- en vestigingsnummer van uw schoolvestiging beginnen (bijvoorbeeld 21QW00 of 21QW01) en moet minimaal 20- en mag maximaal 50 tekens bevatten.

Nb. de verificatiesleutel mag geen spaties of leestekens bevatten.
Tip: kopieer of schrijf de verificatiecode op omdat deze ook in Gynzy ingevuld moet worden.

4. Klik op Gereed om de koppeling te activeren. Je ziet onder Geactiveerde koppelingen nu direct de Gynzy-koppeling staan.

In Gynzy

1. Log in op admin.gynzy.com en ga naar het tabblad 'Instellingen'.

2. Ga naar het kader van ESIS en druk op 'Koppelen'.

3. Vul de verificatiecode in die je ook in ESIS hebt ingevoerd bij stap 3 en klik op 'Bevestigen'.

Na een nachtelijke synchronisatie staan alle ESIS-groepen voor de leerkrachten van je school klaar in het groepenbeheer.

De resultatenkoppeling voor de verwerkingssoftware kan hierna worden geactiveerd bij de gekoppelde methodes en Werelden. Volg hiervoor deze stappen.

Heb je het antwoord gevonden?