In de visuele leerlijnen wordt per leergebied een overzicht gegeven van de beschikbare leerstof van de verwerkingssoftware. Deze geeft per domein (Wereld) een overzicht van de Eilanden en leerdoelen. Voor elk van de leerdoelen is bovendien aangegeven bij welk referentieniveau het leerdoel hoort én in welke leerjaren dit doel meestal wordt behandeld.

Visuele leerlijnen per leergebied

Let op: Voor komend schooljaar (2021-2022) worden er verbeteringen doorgevoerd in de leerlijn rekenen, dus ook in de visuele leerlijn.

Meer info? Klik hier.

Download (pdf):

Vakgebied

Document

Rekenen (schooljaar 2021-2022)

Visuele leerlijn rekenen
Leerlijn rekenen (andere weergave)

Rekenen (schooljaar 2020-2021)

Visuele leerlijn rekenen

Spelling

Visuele leerlijn spelling

Woordenschat

Visuele leerlijn woordenschat

Grammatica

Visuele leerlijn grammatica

Taal

Visuele leerlijn taal

Cijfers & Letters

Visuele leerlijn cijfers & Letters

Op basis van nieuwe ontwikkelingen, inzichten en feedback worden met enige regelmaat de leerlijnen bijgewerkt. Dit kan een andere formulering zijn, een aanpassing in de volgorde van de doelen of een toevoeging of verwijdering van een doel. Wij zullen deze aanpassingen alleen doorvoeren in de zomer- en kerstvakantie.

Heb je het antwoord gevonden?