Met de overgang naar het nieuwe schooljaar houden we een kleine zomerschoonmaak (archivering), zodat je weer fris kunt beginnen aan het nieuwe schooljaar. Bovendien wordt hiermee de hoeveelheid gegevens die je van leerlingen hebt beperkt tot wat voor het huidige leerjaar relevant is. Jouw leerlingen en jouw groepen worden van jouw account ontkoppeld, maar de leerling-accounts en resultaten blijven bewaard bij jouw school. Tijdens de schooljaarovergang van 1 t/m 2 augustus 2020 is de Gynzy software niet toegankelijk en kunnen er geen groepen en leerlingen worden bewerkt.

Sommige onderdelen binnen Gynzy zijn leerjaargebonden en zullen in het nieuwe schooljaar weer leeg van start gaan. Dit geldt voor de groepen, les- en toetsresultaten, de leerlingactiviteit van het huiswerk en de leerlingkaart. Indien je deze gegevens eventueel toch graag zou willen bewaren kun je hier zelf vóór 31 juli nog schermafbeeldingen van maken of de leerlingkaart printen. Daarna is het niet meer mogelijk deze terug te zien, omdat leerlingen in het nieuwe schooljaar beginnen met nieuwe lessen, toetsen en trainers en rapportage.

Vanaf 3 augustus is het weer mogelijk om groepen en leerlingen te koppelen (uit ParnasSys, ESIS of SchoolOAS), nieuwe groepen aan te maken en om leerlingen aan deze groepen voor het nieuwe schooljaar te koppelen. Vervolgens kun je methodes, Werelden en trainers voor het nieuwe schooljaar instellen. De behaalde vaardigheidsscores op alle leerdoelen (Dorpen) en Werelden worden uiteraard bewaard en zijn komend schooljaar gewoon weer zichtbaar voor leerkrachten en leerlingen. Voor aanvang van het nieuwe schooljaar zullen we je via een stappenplan op weg helpen met de instellingen in Gynzy voor het nieuwe schooljaar.


Startniveau instellen

Het startniveau hoef je voor leerlingen die al eerder met Gynzy hebben gewerkt in principe niet opnieuw in te stellen. Tenzij je vorig schooljaar pas later in het jaar bent gestart, je vorig schooljaar slechts beperkt met Gynzy hebt gewerkt, of wanneer je met een nieuw vakgebied start. Weet je niet zeker of het bovenstaande ook voor jou geldt, dan vind je in dit artikel alle informatie over het eventueel opnieuw instellen van het startniveau van je leerlingen.

Samenvatting

Wordt gearchiveerd

Groepen die gemaakt zijn in Gynzy

Activiteiten (les-, taak- en toetsresultaten)

Groeigrafieken schooljaar 2019/2020

Taken (huiswerk Gynzy Kids)

Blijft beschikbaar

Leerling-accounts

Vaardigheidsscores

Leerlingkaart met Wereldscores en groei

Groepen uit je leerlingadministratiesysteem

Nieuwe ParnasSys- of ESIS-gebruiker?

Let op: gebruikte je eerder geen ParnasSys of ESIS, maar in het nieuwe schooljaar wel? Stuur ons dan een verzoek tot samenvoeging van leerlingaccounts voordat je ParnasSys/ESIS-groepen koppelt of leerlingen laat werken in een ParnasSys/ESIS-account. Dan kunnen we zorgen dat de resultaten van afgelopen jaar meegenomen worden naar leerling-accounts uit ParnasSys/ESIS komend schooljaar.

SchoolOAS-gebruiker?

Let op: stuur ons een verzoek tot samenvoeging van leerlingaccounts wanneer je SchoolOAS (dotcomschool) gebruikt en accounts van leerlingen van vorig schooljaar wilt meenemen voordat je SchoolOAS-groepen koppelt of leerlingen laat werken in een SchoolOAS-account. Dan kunnen we zorgen dat de resultaten van afgelopen jaar meegenomen worden naar leerling-accounts uit SchoolOAS komend schooljaar.

Heb je het antwoord gevonden?