Het instellen van het startniveau voor je leerlingen in Gynzy is in principe iets wat je eenmalig doet. Er zijn echter ook uitzonderingen. Mocht je het afgelopen jaar pas later in het schooljaar zijn begonnen met Gynzy, dan kan het een goed idee zijn om het startniveau aan het begin van het nieuwe schooljaar opnieuw in te stellen. In dit artikel leggen we uit wanneer, waarom en hoe je dit kunt doen.

Samenvatting

Stel het startniveau één keer per leerling per schoolloopbaan in (niet elk schooljaar opnieuw).
Uitzonderingen op deze regel:

  • De leerlingen zijn pas later in het jaar begonnen met Gynzy.

  • Er is slechts beperkt gewerkt met Gynzy in het vorige schooljaar.

  • Wanneer je met een ander vakgebied start (zoals bij de overgang van de kleuterklassen naar groep 3).

In deze gevallen stel je het startniveau wel opnieuw in bij start nieuwe schooljaar.

Toelichting

Hoe werkt het startniveau?

Het startniveau in Gynzy zorgt ervoor dat leerlingen kunnen werken aan leerdoelen en opgaven die passen bij het leerjaar waar ze in zitten. Dit gebeurt doordat Gynzy een fictieve vaardigheidsscore toekent aan leerdoelen van voorgaande leerjaren. Bekijk ook de video bij stap 6 van de online starttraining.


Let op: wanneer geen startniveau wordt ingesteld, begint de leerling automatisch onderaan de leerlijn.

Bij de methode

Als de adaptiviteit is ingesteld zal de fictieve vaardigheidsscore van het startniveau ervoor zorgen dat leerlingen meteen beginnen bij de opgaven van een leerdoel die een passende uitdaging bieden.

Bijvoorbeeld: Aan een leerling uit groep 6 is het startniveau groep 6 toegekend. De leerling gaat werken aan het leerdoel klokkijken digitaal met minuten, een doel voor groep 5 & 6. De leerling heeft hierdoor een fictieve vaardigheidsscore van 50% gekregen. De leerling zal dan bij het werken aan dit leerdoel niet beginnen bij de eenvoudigste opgaven, maar begint met opgaven van een gemiddelde moeilijkheid.


In de Werelden

Doordat je met het instellen van het startniveau vaardigheidsscores toekent aan leerdoelen van vorige leerjaren, kan de leerling direct beginnen met leerdoelen van het eigen leerjaar. De leerling hoeft daarmee niet eerst nog voorwaardelijke doelen te behalen van vorige leerjaren. Ook hier krijgt de leerling bij doelen die in meerdere leerjaren voorkomen (bijvoorbeeld het doel klokkijken digitaal met minuten dat voor groep 5 & 6 is), direct opgaven op een passend niveau.

Startniveau nog een keer instellen

Zoals gezegd is het in principe maar eenmalig nodig om het startniveau in te stellen. Als leerlingen werken in Gynzy bouwen ze namelijk eigen vaardigheidsscores op die nog beter aansluiten bij de leerling dan de fictieve vaardigheidsscores van het startniveau.

Wanneer wel het startniveau opnieuw instellen?

Als je vorig schooljaar slechts een klein deel van het jaar of in beperkte mate in Gynzy hebt gewerkt, is het systeem mogelijk niet voldoende gevuld met echte vaardigheidsscores. Dit kan resulteren in té eenvoudige opgaven en (onterecht) onbereikbare leerdoelen (door voorwaardelijkheden) bij het werken in de Werelden.

Daarom raden we aan als je halverwege het jaar bent ingestapt om het daaropvolgende jaar toch opnieuw het startniveau voor het dan huidige leerjaar in te stellen.

Denk hierbij ook aan de start van een nieuw vakgebied. Omdat het startniveau per vakgebied wordt ingesteld moet je bij de start van een nieuw vakgebied (bijvoorbeeld woordenschat) opnieuw een startniveau hiervoor instellen. Ook bij de overgang van de kleuterklassen naar groep 3 is dit het geval. In de kleuterklassen staat het spelend en handelend werken centraal, maar kan daarnaast ook individueel in de Werelden voor kleuters worden gewerkt. Daarom is voor deze Werelden een apart startniveau ingesteld. Bij de overgang naar groep 3 zul je voor de leerlingen het startniveau voor de nieuwe vakgebieden rekenen en spelling in moeten stellen.


Leerlingen die meer of minder aankunnen dan de rest van de klas

Voor leerlingen die wat meer of minder moeite hebben met een bepaald leergebied, is het altijd mogelijk om uitzonderingen te maken. Of het hanteren van een afwijkend startniveau de juiste oplossing is om tegemoet te komen aan deze niveauverschillen, kan per situatie verschillen. Wanneer je dit overweegt, kun je het best even jouw situatie voorleggen aan een buddy, zodat zij met je mee kunnen denken.


De eigen vaardigheidsscore blijft altijd staan

Bij het (opnieuw) instellen van het startniveau voor een vak zullen vaardigheidsscores die leerlingen al hebben behaald niet worden overschreven en blijven bestaan.

Waar zie ik het startniveau?

Bij een leerdoel waar het startniveau een fictieve vaardigheidsscore aan toe heeft gekend zie je een score in een grijs vlakje staan.

Daarnaast kun je altijd controleren per vak welk startniveau je hebt ingesteld in hetzelfde scherm als waar je het startniveau kunt aanpassen.

De overweging om het startniveau wel of niet opnieuw in te stellen, hangt sterk af van jouw persoonlijke situatie. Onze buddy’s denken hierbij graag met je mee.

Heb je het antwoord gevonden?