Als je werkt met de verwerking van Gynzy en je hebt je groepen gesynchroniseerd met ParnasSys of ESIS, kun je ervoor kiezen om resultaten door te sturen. In dit artikel lees je hoe je dit aan en uit kunt zetten en welke resultaten je ziet.

Aan- uitzetten van de resultaten

Om een beoordeling naar ParnasSys/ESIS te versturen, volg je de volgende stappen in Gynzy.

  • Ga naar Verwerking.

  • Druk rechtsonder naar verwerking aanpassen.

  • Wijzig je methode of Wereld.

  • Zet het vinkje aan of uit bij Resultatenkoppeling.

  • Druk op Opslaan.

Zo kun je gemakkelijk de resultaten naar je leerlingvolgsysteem laten versturen.

Deze resultaten zullen elke nacht worden gesynchroniseerd. De resultaten die de leerlingen vandaag hebben behaald, zullen morgen te zien zijn.

Mocht je de koppeling weer uitzetten, dan zal in je leerlingvolgsysteem de resultaten nog zichtbaar zijn. Deze worden alleen niet meer bijgewerkt. Je kunt na het uitzetten van de resultatenkoppeling ook de resultaten in ParnasSys/ESIS verwijderen.

De resultaten in ParnasSys/Esis

Gynzy stuurt een algemene beoordeling per domein door naar ParnasSys/ESIS. De beoordeling kun je ook in Gynzy vinden op de leerlingkaart van de leerling. Als je naar Actueel gaat en daar op de naam van een leerling klikt, zie je de leerlingkaart.

In de leerlingkaart selecteer je 'Totale curriculum (Werelden)' om de juiste gegevens te kunnen zien. In het detailoverzicht bij de kolom ‘beheersing (doelen lj. ...)’ komt een gemiddelde vaardigheidsscore te staan over alle doelen van dat domein van het leerjaar waar de leerling in zit. Gedurende het schooljaar zal deze gemiddelde vaardigheidsscore groeien. Tot waar deze zal (moeten) komen, is afhankelijk van het aantal doelen dat je methode of jij als leerkracht aanbiedt en welke vaardigheidsscore je van de leerlingen op deze doelen verwacht aan het einde van het schooljaar. In ParnasSys/ESIS zie je dit gemiddelde in een score tussen de 0 en de 100.

Wanneer je in de leerlingkaart het hele curriculum selecteert en de filters uit zet komen er onder de scores bolletjes te staan. De bolletjes onder de score kun je gebruiken om de leerling te vergelijken met andere leerlingen van hetzelfde leerjaar. Al deze leerlingen zijn verdeeld in 5 groepen. De score van je leerling kan in de middelste groep zitten, maar kan ook onder of boven het gemiddelde zitten. Deze relatieve beheersing is ook te zien in ParnasSys en ESIS: de kleuren van de vaardigheidsscores komen overeen met de kleuren van de bolletjes in Gynzy. De betekenis van de kleuren (tot welke van de 5 groepen de leerling behoort) wordt in ParnasSys ook weergegeven onder de kolom 'Waardering'.

Deze twee gegevens worden elke nacht gesynchroniseerd met ParnasSys/ESIS. Na een maand wordt dit resultaat vastgezet.

Een voorbeeld zie je hier:

Hierboven zie je een voorbeeld van de resultaten in ParnasSys


Hierboven zie je een voorbeeld van de resultaten in Esis

Het is goed om te begrijpen wat we naar ParnasSys/ESIS versturen en of je deze resultaten mee wil nemen in je rapportage naar ouders. We hebben een artikel geschreven over het interpreteren van de leerlingkaart en een artikel over welke gegevens je uit Gynzy je mee zou kunnen nemen in je rapportage.

Heb je het antwoord gevonden?