In dit artikel wordt uitgelegd wat voorwaardelijkheden zijn en hoe ze werken. Vervolgens worden overwegingen toegelicht bij het al dan niet uitschakelen van de voorwaardelijkheden en de gevolgen hiervan.

Werking van voorwaardelijkheden

In de Werelden van Gynzy zitten zogenoemde "voorwaardelijkheden". Deze voorkomen dat leerlingen aan leerdoelen kunnen werken waar ze nog niet aan toe zijn. Zo moet een leerling bijvoorbeeld eerst een voldoende vaardigheid hebben aangetoond op "klokkijken met hele uren" voordat hij aan de slag kan met "klokkijken met halve uren". Deze voorwaardelijkheden borgen bovendien dat een leerling een zo volledig mogelijke leerroute heeft doorlopen waarop resultaten en analyses (ten behoeve van beoordelingen) gebaseerd worden. Ondanks dat de voorwaardelijkheden standaard staan ingeschakeld, kunnen leerlingen altijd oefenen in doelen die ze eerder in een les gemaakt hebben. Ook kunnen ze altijd bij de doelen die voorwaardelijk zijn uit lagere leerjaren wanneer het startniveau is ingesteld.

Dichte Dorpen (leerdoelen)

Als een Dorp (leerdoel) voor de leerling grijs is, kan hij hier nog niet in oefenen. In dit geval wordt verondersteld dat gezien de scores op voorgaande leerdoelen de leerling nog niet toe is aan dit doel. Als de leerling klikt op het grijs gekleurde doel kan hij zien welke leerdoelen voorwaardelijk zijn en waar hij dan een hogere score op moet behalen. De leerdoelen met een groene pijl zijn al behaald, de leerdoelen met een gele pijl zijn nog niet voldoende beheerst. Wanneer de leerling op een van deze voorwaardelijke blauwe leerdoelen klikt, kan hij meteen aan de slag met de opgaven uit dat doel. Daarnaast gaan leerdoelen ook automatisch in de Werelden open wanneer de leerling in een les aan het leerdoel heeft gewerkt.

Doelen behalen

Veel leerdoelen die voorwaardelijk zijn voor een ander leerdoel moeten met een minimale score van 75% behaald worden om het opvolgende leerdoel “open te spelen”. Met deze score wordt een voldoende kennis-/vaardigheidsbasis verondersteld die benodigd is voor de volgende stap in de leerlijn. Deze grens van 75% hoeft echter niet het einde te zijn van het oefenen met een leerdoel. Als leerkracht kun je met je leerlingen afspreken tot welk percentage ze moeten oefenen voordat je het als “klaar” bestempeld. De uitdagende opgaven binnen het doel krijgen de leerlingen vooral als ze een vaardigheidsscore bereiken tussen 75 en 100%.

Sleuteldoelen in rekenen

In de leerlijn van rekenen zijn zogenaamde "sleuteldoelen" gemarkeerd. Dit zijn leerdoelen waar vrijwel iedere leerling langs komt of langs zal (moeten) gaan. Het zijn vaak overkoepelende leerdoelen die niet gebonden zijn aan een specifieke strategie. De sleuteldoelen bieden leerkrachten handvatten bij het maken van keuzes over het rekenaanbod in de Werelden (scenario 3, 4 of 5).

De sleuteldoelen kun je zowel in de visuele leerlijn als in de Werelden herkennen. In de visuele leerlijn zijn de sleuteldoelen dikgedrukt en onderstreept. In de Werelden staat een sleutelsymbool bij de naam van het doel: . Daarnaast zijn ze ook opgenomen in onze doelenboekjes. Wil je er meer over lezen, klik dan hier.

Voorwaardelijkheden uitschakelen

Het kan voorkomen dat je in bepaalde situaties tegen de voorwaardelijkheden aanloopt en deze voor een leerling of een groep toch liever uitschakelt. Vooraf is het van belang na te gaan of het startniveau goed is ingesteld. Uiteraard kan het zijn dat je als leerkracht of school hierna eigen redenen hebt die tegen de nadelen van het uitschakelen van de voorwaardelijkheden opwegen. Bijvoorbeeld wanneer je pas laat in het schooljaar bent gestart met de verwerking of Gynzy slechts beperkt voor jouw leerlingen gebruikt, kan het soms nodig zijn de voorwaardelijkheden uit te schakelen.

Overweeg je om de voorwaardelijkheden uit te schakelen, maar twijfel je? Een buddy denkt graag met je mee om de keuze te helpen bepalen. Klik hieronder om hierover contact op te nemen of een belafspraak in te plannen:

Er zijn twee manieren waarop je de voorwaardelijkheden kunt uitschakelen:

  • Per Dorp (leerdoel)

  • Voor alle Werelden tegelijk

Uitschakelen per Dorp

Wanneer je de voorwaardelijkheid voor een enkel Dorp (leerdoel) uitschakelt, krijgen de leerlingen direct toegang tot het Dorp. Hierbij hoeven ze dus niet meer te voldoen aan ingangseisen (voldoende behaald hebben van voorliggende leerdoelen). Dit kan handig zijn wanneer je bijvoorbeeld een les hebt gegeven over een leerdoel, maar je leerlingen kunnen er nog niet (allemaal) direct in.

Om de voorwaardelijkheden voor een Dorp uit te schakelen ga je via de Werelden naar het betreffende Dorp en open je de doelkaart. Daarin kun je bij Voorwaardelijkheid het schuifje uitzetten.

Wanneer je het schuifje later weer aanzet, gelden de voorwaardelijkheden weer. Leerlingen die al opgaven hebben gemaakt in het Dorp blijven wel toegang houden.

Uitschakelen voor alle Werelden - gevolgen

Wanneer je de voorwaardelijkheden voor alle Werelden uitschakelt, krijgen de leerlingen van de betreffende groep toegang tot alle leerdoelen in de Werelden van het betreffende vak (uit alle leerjaren). Ook leerdoelen waar de leerling mogelijk niet aan toe is staan dan tot zijn beschikking. Werelden en Eilanden die je voor die groep leerlingen dichtzet, blijven wel gesloten voor die leerlingen.

Wanneer een leerling opgaven maakt uit een moeilijk doel, zal hij daarna altijd dat doel in kunnen, tegelijkertijd kan hij daarna ook in alle voorliggende doelen die voorwaardelijk zouden zijn geweest. Dit blijft altijd zo, ook als de voorwaardelijkheden weer aangezet zouden worden. Leerlingresultaten kunnen niet gereset worden en daarom is het uitschakelen van voorwaardelijkheden onomkeerbaar.

De resultaten en analyses op hogere niveaus (Werelden en Eilanden) zijn gebaseerd op de borging van de voorwaardelijkheden, danwel de toepassing van "startniveaus". Met het uitschakelen van voorwaardelijkheden wordt ook deze borging teniet gedaan. Hierdoor zullen resultaten en analyses aanzienlijk minder bruikbaar worden op hogere niveaus dan op leerdoelniveau.

Toch uitschakelen?

Wil je gezien de overwegingen de voorwaardelijkheden voor alle Werelden toch uitschakelen? In dat geval kan het raadzaam zijn om een aparte groep aan te maken met leerlingen waarvoor je het uit wil schakelen. Vervolgens koppel je aan die groep (nogmaals) de Werelden, maar dan met uitgeschakelde voorwaardelijkheden. Zie hier hoe je dit zelf als leerkracht kunt doen.

Bij een al bestaande Wereld doe je dit door eerst te klikken op Verwerking aanpassen en vervolgens op wijzigen.

Uitgeschakelde voorwaardelijkheden voor de leerling

Wanneer de voorwaardelijkheden zijn uitgeschakeld kan de leerling nog wel de Dorpen herkennen waar hij nog niet aan toe zou kunnen zijn. Deze worden namelijk lichter weergegeven (zie Dorp e hieronder). Wanneer de leerling op een lichter Dorp klikt, ziet hij welke doelen voorwaardelijk zouden zijn. Ook kan hij er daar voor kiezen het Dorp alsnog te openen door nogmaals op het Dorp te drukken.

Heb je het antwoord gevonden?