Voor rekenen en spelling heeft Gynzy voorbeelden voor jaarplanningen ontwikkeld. Op basis hiervan kun je een eigen klassikale, groepsgewijze of individuele planning maken voor het werken in de Werelden.

In deze jaarplanningen is de leerstof uit de visuele leerlijnen verdeeld over 10 periodes (blokken) per leerjaar. Zo duurt elke periode 3 à 4 weken en kun je een link maken met lesmaanden. Bij de indeling van de planning is rekening gehouden met volgordes (voorwaardelijkheden), de sleuteldoelen en met afnamemomenten van niet-methodetoetsen (Cito LVS 3.0). Zo komen de onderwerpen van de M-toetsen in de eerste 4 blokken aan bod.

Voor elk blok is per Wereld aangegeven aan welke Eilanden gewerkt kan worden. Hierin kun je zelf op basis van leerlingresultaten bepalen aan welke onderliggende leerdoelen gewerkt wordt.

Tips voor het verder uitwerken van en het werken met de jaarplanningen, kun je hier lezen.

Rekenen

De voorbeeldjaarplanningen van rekenen zijn gefilterd op sleuteldoelen: alleen de Eilanden waarin minimaal één sleuteldoel voor dat leerjaar in voorkomt, staat in de voorbeeldjaarplanning. Plan je hiernaast andere leerdoelen in, dan kun je deze Eilanden er zelf bij toevoegen. Voor belangrijke Eilanden zijn herhalingsmomenten in de planning opgenomen. Naar eigen inzicht en op basis van leerlingresultaten kun je hier meer of minder van inplannen.

Spelling

Voor vrijwel alle Eilanden zijn herhalingsmomenten in de planning opgenomen. Naar eigen inzicht en op basis van leerlingresultaten kun je hier meer of minder van inplannen. In een aantal gevallen staat binnen Eilanden gespecificeerd aan welke leerdoelen het best gewerkt kan worden. Wanneer er niets gespecificeerd staat kan alles uit dat Eiland ingepland worden.

Elk eerste blok van het leerjaar is steeds gericht op het herhalen van de belangrijkste stof van het voorgaande leerjaar. Elk laatste blok van het leerjaar is een herhaling van de belangrijkste doelen van dat leerjaar.

Op basis van nieuwe ontwikkelingen, inzichten en feedback worden met enige regelmaat de leerlijnen bijgewerkt. Dit kan een andere formulering zijn, een aanpassing in de volgorde van de doelen of een toevoeging of verwijdering van een doel. Wij zullen deze aanpassingen alleen doorvoeren in de zomer- en kerstvakantie.

Heb je het antwoord gevonden?