De Gynzy leerlijn heeft soms op basis van voortschrijdend inzicht vanuit onder andere vakexperts en leerkracht-feedback één of meerdere aanpassingen nodig. We beperken ons met het doen van deze aanpassingen tot de zomer en/of kerstvakanties.

De onderstaande wijzigingen aan de leerlijnen zijn doorgevoerd.

Rekenen

De volgende leerdoelen zijn toegevoegd:

Wereld

Eiland

Dorp/Leerdoel

Referentieniv.

Leerjaar

Tijd & Datum

Klokkijken analoog

Introductie aflezen van de analoge klok met hele uren

1F

2, 3

Tijd & Datum

Klokkijken digitaal 00:00 t/m 12:00

Introductie aflezen van de digitale klok met hele uren

1F

2, 3

Tabellen, Grafieken & Getallenreeksen

Staafgrafiek aflezen

Aflezen van een eenvoudige staafgrafiek

1F

2, 3

De volgende leerdoelen zijn verwijderd:

Wereld

Eiland

Dorp/Leerdoel

Referentieniv.

Leerjaar

Optellen & Aftrekken

Schattend plus

Schattend optellen boven 1.000.000

1X

8

Optellen & Aftrekken

Schattend min

Schattend aftrekken boven 1.000.000

1X

8

Optellen & Aftrekken

Schattend plus met kommagetallen

Schattend en precies optellen met kommagetallen met 1 of 2 decimalen

1F

6

Optellen & Aftrekken

Schattend plus met kommagetallen

Schattend en precies optellen met kommagetallen met 1 en 2 decimalen

1S

6

Optellen & Aftrekken

Schattend plus met kommagetallen

Schattend en precies optellen met kommagetallen met 3 decimalen

1S

7

Optellen & Aftrekken

Schattend min met kommagetallen

Schattend en precies aftrekken met kommagetallen met 1 of 2 decimalen

1F

6

Optellen & Aftrekken

Schattend min met kommagetallen

Schattend en precies aftrekken met kommagetallen met 1 en 2 decimalen

1S

6

Optellen & Aftrekken

Schattend min met kommagetallen

Schattend en precies aftrekken met kommagetallen met 3 decimalen

1S

7

Vermenigvulden & Delen

Schattend vermenigvuldigen met kommagetallen

Schattend en precies vermenigvuldigen met kommagetallen

1S

7

Daarnaast stonden een aantal leerdoelen op twee plekken in de leerlijn. We hebben er nu voor gekozen om deze leerdoelen nog maar op één plek in de leerlijn voor te laten komen. Op de andere plekken zijn deze leerdoelen verwijderd. Bijvoorbeeld het leerdoel Optellen t/m 100 euro met hele bedragen staat nu alleen nog maar in de Wereld Geld en is verwijderd uit de Wereld Optellen & Aftrekken.

In de volgende Eilanden hebben (bij een aantal leerdoelen) aanpassingen in het leerjaar plaatsgevonden:

Wereld

Eiland

Getalbegrip

Kennen van getallen

Kennen van de betekenis van getallen

Tellen t/m 100.000

Tellen t/m 1.000.000

Splitsen en aanvullen

Structureren

Buurgetallen

Getallenlijn

Getallen afronden

Afronden van kommagetallen

Optellen & Aftrekken

Optellen met kommagetallen

Aftrekken met kommagetallen

Schattend plus met kommagetallen

Schattend min met kommagetallen

Vermenigvuldigen & Delen

Keersommen met één getal tot 100

Keersommen met één getal tot 1000

Schattend vermenigvuldigen

Keersommen met kommagetallen

Schattend vermenigvuldigen met kommagetallen

Delen van getallen tot 100

Delen van getallen boven 1000

Rekenmachine

Gemiddelde

Geld

Bedragen afronden

Bedragen vergelijken

Optellen van geldbedragen

Aftrekken van geldbedragen

Geld tekort

Schattend rekenen met bedragen

Tijd & Datum

Taal van tijd en datum

Rekenen met snelheden

Klokkijken analoog

Klokkijken digitaal met dagdelen

Meetkunde

Kaartlezen

Bouwwerken

Ruimtelijke figuren

Meten

Lengte met schaalverhouding

Rekenen met oppervlakte

Opmeten van inhoud

Kennismaken met gewichtsmaten

Procenten, Breuken & Verhoudingen

Kennismaken met breuken

Rekenen met breuken en aantallen

Optellen en aftrekken met breuken

Omzetten van verhoudingsgetallen

Vergelijken van verhoudingsgetallen

Rekenen met verhoudingen en aantallen

Rekenen met percentages met komma

Rekenen met percentages met geld

Tabellen, Grafieken & Getallenreeksen

Staafgrafiek aflezen

Staafgrafiek rekenen

Rekenen met staafgrafieken

Lijngrafiek aflezen

Lijngrafiek tekenen

Rekenen met lijngrafieken

Cirkeldiagram aflezen

Cirkeldiagram tekenen

Tabellen maken bij grafieken

Mocht je meer informatie willen over de gewijzigde leerjaren of verwijderde doelen, neem dan gerust contact met ons op. Dan helpen we je graag verder.

Heb je het antwoord gevonden?