De Gynzy leerlijn heeft soms op basis van voortschrijdend inzicht vanuit onder andere vakexperts en leerkracht-feedback één of meerdere aanpassingen nodig. We beperken ons met het doen van deze aanpassingen tot de zomer en/of kerstvakanties.

De onderstaande wijzigingen aan de leerlijnen zijn doorgevoerd.

Rekenen

De volgende leerdoelen zijn toegevoegd:

De volgende leerdoelen zijn verwijderd:

Daarnaast stonden een aantal leerdoelen op twee plekken in de leerlijn. We hebben er nu voor gekozen om deze leerdoelen nog maar op één plek in de leerlijn voor te laten komen. Op de andere plekken zijn deze leerdoelen verwijderd. Bijvoorbeeld het leerdoel Optellen t/m 100 euro met hele bedragen staat nu alleen nog maar in de Wereld Geld en is verwijderd uit de Wereld Optellen & Aftrekken.

In de volgende Eilanden hebben (bij een aantal leerdoelen) aanpassingen in het leerjaar plaatsgevonden:

Mocht je meer informatie willen over de gewijzigde leerjaren of verwijderde doelen, neem dan gerust contact met ons op. Dan helpen we je graag verder.

Heeft u het antwoord gevonden?