Binnen een groep leerlingen is altijd wel sprake van niveauverschil, waardoor er ook verschillende onderwijsbehoeftes ontstaan. Om aan deze verschillende behoeftes tegemoet te komen, kun jij als leerkracht differentiëren. Denk aan differentiatie in tijd, differentiatie in instructie of differentiatie in leerstof. Gynzy biedt een grote variatie aan leerdoelen waarmee je in de leerstof kan differentiëren. In dit artikel zullen we ingaan op de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben en hoe Gynzy je hierbij kan helpen.

Algemeen

Als je merkt dat een leerling te eenvoudige opgaven krijgt, kijk dan allereerst naar het startniveau. Staat deze goed ingesteld?

Als het startniveau juist staat ingesteld en je merkt dat de leerling te weinig uitdaging heeft kun je extra uitdaging halen uit de moeilijkste vragen van het doel. Elk doel heeft opgaven van verschillende niveaus. Door de adaptiviteit krijgt de leerling passende vragen bij zijn beheersing op dat moment. Voor het beheersen van voorwaardelijkheden is een vaardigheidsscore van 75% voldoende. Door een leerling uit te dagen om een doel op 90% of zelfs 100% te halen zal hij de moeilijkste opgaven van het doel gepresenteerd krijgen.

Extra uitdaging is ook te behalen door de keuze te maken om een leerling die wat meer aankan te laten focussen op leerdoelen van een hoger referentieniveau. Naast de fundamentele leerdoelen worden er in Gynzy ook leerdoelen aangeboden op streefniveau en excellent niveau.

Bij rekenen hebben we diverse plusdoelen ontwikkeld, bekijk hier welke dit zijn.

Bij spelling is extra uitdaging te vinden in de Extra oefening Wereld.

Een andere optie om een leerling meer uitdaging te geven is het maken van een aanpassing aan het startniveau, bijvoorbeeld naar een leerjaar hoger. Door een verhoging van het startniveau zal de leerling bij leerdoelen waar hij nog niet eerder aan gewerkt heeft niet standaard beginnen met de eenvoudigste opgaven. Let hierbij wel op het volgende: als je binnen Gynzy naar de resultaten van deze leerling gaat kijken (bijvoorbeeld in de leerlingkaart), is de vergelijking met leerlingen van zijn eigen leerjaar scheef. Je kunt de resultaten dan beter vergelijken met het niveau waarop het verhoogde startniveau is ingesteld.

Met de methode

Bij het werken met de methode kun je naast de algemene opties die hierboven staan genoemd ook nog kiezen om een leerling voorafgaand aan een nieuw blok, de toets vast af kunnen nemen. Op die manier kun je grofweg zien welke leerdoelen al beheerst worden en welke nog niet. Je kunt er dan voor kiezen om de leerling alleen met de instructie en verwerking mee te laten doen bij leerdoelen die hij nog niet beheerst. Dit kun je doen door de les per doel te laten maken. Let hierbij wel op dat in een toets maar enkele opgaven per doel worden aangeboden en niet alle doelen van het blok worden getoetst.

Je zou ook de methode van een leerjaar hoger kunnen koppelen aan een leerling. De leerstof zal dan uitdagender zijn. Echter is het bij deze keuze wel goed om na te denken over hoe deze leerling dan instructie krijgt. Is het volgen van de instructie van zijn eigen groep waardevol zodat hij geen informatie mist, krijgt hij extra instructies of doet hij mee met de instructie van een groep hoger?

Het is ook mogelijk om een leerling meer uitdaging te bieden door naast de methode ook in de Werelden te werken. Je kunt dan kiezen om onderdelen van de zaken in het volgende stuk van dit artikel in te passen in het lesprogramma van die leerling.

In de Werelden

De Werelden waarin alle leerdoelen van Gynzy staan, kunnen veel mogelijkheden bieden om een leerling meer uitdaging te bieden. Dit kan op verschillende manieren. De leerling uitdagen tot een hogere vaardigheidsscore dan 75% te werken en/of zorgen voor verbreding van de lesstof door te kiezen voor leerdoelen van een hoger referentieniveau (zie Algemeen). Ook is het in de Werelden eenvoudig om te versnellen door de leerling te laten werken aan leerdoelen van een hoger leerjaar. Het kan voor een leerling ook uitdagend zijn om de verschillende leerdoelen binnen een Eiland door elkaar heen aangeboden te krijgen, dit gebeurt in een Eilandsessie.

Met behulp van de doelenboekjes en de visuele leerlijnen kun je een planning maken met of voor de leerling. Hierin kun je naast belangrijke algemene leerdoelen (bijvoorbeeld de sleuteldoelen) kiezen voor leerdoelen van later in het schooljaar of zelfs leerdoelen van een hoger leerjaar of plusstofdoelen zoals leerdoelen op excellent niveau van rekenen of extra oefening van spelling.

In de Werelden van Gynzy wordt gebruik gemaakt van voorwaardelijkheden. Deze zorgen ervoor dat een leerling eerst moet laten zien een leerdoel te beheersen voor hij naar een volgend leerdoel kan. Voor een leerling die extra uitdaging nodig heeft kan dit hen in sommige gevallen frustreren. Het is mogelijk om de voorwaardelijkheden voor een specifiek doel of voor een heel vakgebied uit te schakelen. Lees voordat je dit doet het artikel Voorwaardelijkheden goed door. In dit artikel staat beschreven wat de consequenties zijn van, en wat de stappen zijn voor het uitschakelen van voorwaardelijkheden.

Heb je het antwoord gevonden?