Hieronder vind je een overzicht van alle plusdoelen binnen onze leerlijn rekenen. Dit zijn leerdoelen van 1X-niveau die niet binnen het reguliere lesaanbod naar voren hoeven te komen. Deze leerdoelen zijn een mooie aanvulling op het reguliere aanbod voor de sterke rekenaars.

Let op: Voor komend schooljaar (2021-2022) worden er verbeteringen doorgevoerd in de leerlijn rekenen, dus ook in de plusdoelen. Het nieuwe overzicht is hier te vinden.

Schooljaar 2020-2021

Groep 4

Wereld

Eiland

Leerdoel

Korte naam

Getalbegrip

Kennen van de betekenis van getallen

Kennismaken met het begrip dozijn

dozijn

Groep 5

Wereld

Eiland

Leerdoel

Korte naam

Getalbegrip

Kennen van de betekenis van getallen

Kennismaken met negatieve getallen

negatieve getallen

Getalbegrip

Kennen van andere telsystemen

Kennen van de Romeinse cijfers

Romeinse cijfers

Optellen en aftrekken

Negatieve getallen

Verschil bepalen met negatieve getallen

verschil

Optellen en aftrekken

Negatieve getallen

Optellen en aftrekken met negatieve getallen

optellen en aftrekken

Vermenigvuldigen en delen

Dubbelen

Automatiseren dubbelen t/m 200

automatiseren t/m 200

Vermenigvuldigen en delen

Halveren

Automatiseren van halveren t/m 200

automatiseren t/m 200

Meetkunde

Patronen

Bewijzen van de vierkleurenstelling

vierkleurenstelling

Meetkunde

Vlakke figuren

Bepalen van het aantal zijden van vlakke figuren

aantal zijden

Meetkunde

Vlakke figuren

Tellen van drie- en vierhoeken

aantal drie- en vierhoeken

Meetkunde

Vlakke figuren

Herkennen van een parallellogram en trapezium

parallellogram en trapezium

Tabellen, grafieken en getallenreeksen

Tabellen maken

Turven in een tabel

turven

Groep 6

Wereld

Eiland

Leerdoel

Korte naam

Getalbegrip

Kennen van andere telsystemen

Rekenen met de Romeinse cijfers

rekenen met Romeinse cijfers

Getalbegrip

Kennen van andere telsystemen

Rekenen met het Egyptische telsysteem

Egyptisch telsysteem

Getalbegrip

Kennen van andere telsystemen

Rekenen met het Griekse telsysteem

Grieks telsysteem

Getalbegrip

Kennen van andere telsystemen

Rekenen met een binaire telsysteem

binaire telsysteem

Getalbegrip

Kennen van andere telsystemen

Rekenen met het Land van Kwint

Land van Kwint

Optellen en aftrekken

Plus- en minsommen kolomsgewijs

Vlekkensommen kolomsgewijs + en - t/m 1000 zonder overschrijding

vlekkensom t/m 1000 zonder overschrijding

Optellen en aftrekken

Plus- en minsommen kolomsgewijs

Vlekkensommen kolomsgewijs + en - t/m 1000 met overschrijding

vlekkensom t/m 1000 met overschrijding

Optellen en aftrekken

Plus- en minsommen cijferend

Vlekkensommen cijferend + en - t/m 1000 zonder overschrijding

vlekkensom t/m 1000 zonder overschrijding

Optellen en aftrekken

Plus- en minsommen cijferend

Vlekkensommen cijferend + en - t/m 1000 met overschrijding

vlekkensom t/m 1000 met overschrijding

Vermenigvuldigen en delen

Tafel van 11,12, 15, 20, 25 en 50

Automatiseren van de tafel van 11

automatiseren tafel van 11

Vermenigvuldigen en delen

Tafel van 11,12, 15, 20, 25 en 50

Automatiseren van de tafel van 12

automatiseren tafel van 12

Vermenigvuldigen en delen

Tafel van 11,12, 15, 20, 25 en 50

Automatiseren van de tafel van 15

automatiseren tafel van 15

Vermenigvuldigen en delen

Tafel van 11,12, 15, 20, 25 en 50

Automatiseren van de tafel van 25

automatiseren tafel van 25

Vermenigvuldigen en delen

Combisommen + - × :

Berekenen van combinaties

combinaties

Vermenigvuldigen en delen

Kwadrateren en worteltrekken

Kennismaken met grondtal en exponent

grondtal en exponent

Vermenigvuldigen en delen

Kwadrateren en worteltrekken

Kwadrateren van getallen tot en met 100

kwadrateren

Vermenigvuldigen en delen

Algebra

Gebruiken van letters als getallen

letters

Vermenigvuldigen en delen

Algebra

Kennismaken met product en quotiënt

product en quotiënt

Vermenigvuldigen en delen

Delers en veelvouden

Weten wat een priemgetal is

priemgetal

Tijd en datum

Datum en kalender

Rekenen met tijdzones

tijdzones

Meetkunde

Lijnen

Tekenen van loodrechte lijnen

tekenen loodrecht

Meetkunde

Lijnen

Tekenen van evenwijdige lijnen

tekenen evenwijdig

Meetkunde

Hoeken

Notatie van hoeken

noteren

Meetkunde

Hoeken

Tekenen van een figuur met hoeken

tekenen

Meetkunde

Hoeken

Kunnen opmeten van een hoek

opmeten

Meetkunde

Ruimtelijke figuren

Kennismaken met zijvlakken

kennismaken zijvlak

Meetkunde

Ruimtelijke figuren

Kennismaken met ribben

kennismaken ribben

Meetkunde

Ruimtelijke figuren

Kennismaken met hoekpunten

kennismaken hoekpunt

Meetkunde

Ruimtelijke figuren

Kennismaken met grondvlakken

kennismaken grondvlak

Meetkunde

Ruimtelijke figuren

Bepalen van het aantal zijvlakken van ruimtelijke figuren

aantal zijvlakken

Meetkunde

Ruimtelijke figuren

Bepalen van het aantal ribben van ruimtelijke figuren

aantal ribben

Meetkunde

Ruimtelijke figuren

Bepalen van het aantal hoekpunten

aantal hoekpunten

Meten

Berekenen van een oppervlakte

Berekenen van een oppervlakte van ruimtelijke figuur

ruimtelijk figuur

Meten

Kennismaken met gewichtsmaten

Weten wat een pond en ons is

pond en ons

Groep 7

Wereld

Eiland

Leerdoel

Korte naam

Getalbegrip

Kennen van andere telsystemen

Rekenen met het Babylonische telsysteem

Babylonisch telsysteem

Getalbegrip

Kennen van andere telsystemen

Rekenen als de Maya's

Maya's

Optellen en aftrekken

Plussommen t/m 10.0000

Optellen t/m 10.000 via de compensatiestrategie

één getal rond maken

Optellen en aftrekken

Combi-sommen plus en min

Bewerkingen met plus en min boven 1000

boven 1000

Optellen en aftrekken

Vlekkensommen plus en min

Vlekkensommen + - boven 1000

boven 1000

Optellen en aftrekken

Plus- en minsommen kolomsgewijs

Vlekkensommen kolomsgewijs + en - t/m 10.000

vlekkensom t/m 10.000

Optellen en aftrekken

Plus- en minsommen kolomsgewijs

Kolomsgewijs optellen en aftrekken t/m 100.000

optellen en aftrekken t/m 100.000

Optellen en aftrekken

Plus- en minsommen cijferend

Vlekkensommen cijferend + en - t/m 10.000

vlekkensom t/m 10.000

Optellen en aftrekken

Plus- en minsommen cijferend

Cijferend optellen en aftrekken t/m 100.000

optellen en aftrekken t/m 100.000

Vermenigvuldigen en delen

Dubbelen

Dubbelen boven 2000

boven 2000

Vermenigvuldigen en delen

Keersommen met twee getallen tot 100

Vermenigvuldigen op Japanse wijze

Japanse wijze

Vermenigvuldigen en delen

Halveren

Halveren boven 2000

boven 2000

Vermenigvuldigen en delen

Verhaaltjessommen + - × :

Rekenen met minimaal en maximaal

minimaal en maximaal

Vermenigvuldigen en delen

Verhaaltjessommen + - × :

Rekenen met tot en tot en met

tot en t/m

Vermenigvuldigen en delen

Gemiddelde

Rekenen met gemiddelde

rekenen met gemiddelde

Vermenigvuldigen en delen

Kwadrateren en worteltrekken

Rekenen met worteltrekken

worteltrekken

Tijd en datum

Kennismaken met tijd

Omrekenen met millennia, eeuwen, decennia, lustra en jaren

millennia tot jaren omrekenen

Tijd en datum

Datum en kalender

Rekenen met andere jaartellingen

andere jaartellingen

Tijd en datum

Rekenen met tijd

Rekenen met jaren

jaartallen

Procenten, breuken en verhoudingen

Rekenen met verhoudingen en aantallen

Bepalen van een meervoudige verhouding

meervoudige verhouding bepalen

Meetkunde

Hoeken

Herkennen en benoemen van overstaande hoeken

overstaande hoeken

Meetkunde

Hoeken

Rekenen met hoeken in eenvoudige figuren

in eenvoudige figuren

Meetkunde

Hoeken

Berekenen van koershoek in graden

koershoek

Meetkunde

Ruimtelijke figuren

Tekenen van 3D-figuren

3D tekenen

Meetkunde

Ruimtelijke figuren

Bepalen van de eigenschappen van ruimtelijke figuren

eigenschappen

Meten

Rekenen met temperatuur

Omrekenen van temperatuur

omrekenen

Tabellen, grafieken en getallenreeksen

Getallenreeksen

Aanvullen van getallenreeksen met breuken

breuken

Groep 8

Wereld

Eiland

Leerdoel

Korte naam

Getalbegrip

Kennen van andere telsystemen

Rekenen met het hexadecimaal telsysteem

hexadecimaal telsysteem

Optellen en aftrekken

Plussommen t/m 1.000.000

Optellen t/m 1.000.000

met en zonder overschrijding

Optellen en aftrekken

Plussommen t/m 1.000.000.000

Optellen t/m 1.000.000.000 met eenvoudige getallen

eenvoudige getallen

Optellen en aftrekken

Plussommen t/m 1.000.000.000

Optellen met miljoenen en miljarden

miljoenen en miljarden

Optellen en aftrekken

Schatten plus

Schattend optellen t/m 1.000.000

t/m miljoen

Optellen en aftrekken

Schatten plus

Schattend optellen boven 1.000.000

boven miljoen

Optellen en aftrekken

Minsommen t/m 1.000.000

Aftrekken t/m 1.000.000

met en zonder overschrijding

Optellen en aftrekken

Minsommen t/m 1.000.000.000

Aftrekken t/m 1.000.000.000 met eenvoudige getallen

eenvoudige getallen

Optellen en aftrekken

Minsommen t/m 1.000.000.000

Verschil bepalen met miljoenen

verschil miljoenen

Optellen en aftrekken

Minsommen t/m 1.000.000.000

Aftrekken met miljoenen en miljarden

miljoenen en miljarden

Optellen en aftrekken

Schattend min

Schattend aftrekken t/m 1.000.000

t/m miljoen

Optellen en aftrekken

Schattend min

Schattend aftrekken boven 1.000.000

boven miljoen

Optellen en aftrekken

Verhaaltjessommen + -

Optellen en aftrekken t/m 1.000.000.000 in context

t/m miljard

Optellen en aftrekken

Plus- en minsommen kolomsgewijs

Kolomsgewijs optellen en aftrekken t/m 100.000

optellen en aftrekken t/m 100.000

Optellen en aftrekken

Plus- en minsommen kolomsgewijs

Vlekkensommen kolomsgewijs + en - t/m 100.000

vlekkensommen t/m 100.000

Optellen en aftrekken

Plus- en minsommen kolomsgewijs

Vlekkensommen kolomsgewijs + en - met kommagetallen

vlekkensom met kommagetallen

Optellen en aftrekken

Plus- en minsommen cijferend

Cijferend optellen en aftrekken t/m 100.000

optellen en aftrekken t/m 100.000

Optellen en aftrekken

Plus- en minsommen cijferend

Vlekkensommen cijferend + en - t/m 100.000

vlekkensom t/m 100.000

Optellen en aftrekken

Plus- en minsommen cijferend

Vlekkensommen cijferend + en - boven 100.000

optellen en aftrekken

boven 100.000

Optellen en aftrekken

Plus- en minsommen cijferend

Vlekkensommen cijferend + en - met kommagetallen

vlekkensom met kommagetallen

Vermenigvuldigen en delen

Keersommen boven 1000

Vermenigvuldigen met getallen boven 1000

met willekeurige getallen

Vermenigvuldigen en delen

Keersommen met twee getallen tot 1000

Vermenigvuldigen met twee getallen tot 1000

met twee getallen tot 1000

Vermenigvuldigen en delen

Keersommen met drie getallen

Vermenigvuldigen met drie getallen met twee getallen tot 100

met twee getallen tot 100

Vermenigvuldigen en delen

Keersommen met drie getallen

Vermenigvuldigen met drie getallen met twee getallen tot 100 en een tienvoud

met twee getallen tot 100 en tienvoud

Vermenigvuldigen en delen

Keersommen met drie getallen

Vermenigvuldigen met drie getallen met drie getallen tot 100

met drie getallen tot 100

Vermenigvuldigen en delen

Keersommen met drie getallen

Vermenigvuldigen met drie getallen met één getal tot 1000

met drie getallen met één getal tot 1000

Vermenigvuldigen en delen

Handig vermenigvuldigen

Handig vermenigvuldigen met getallen boven 1000

met getallen boven 1000

Vermenigvuldigen en delen

Keersommen met kommagetallen

Vermenigvuldigen van twee kommagetallen met gelijk aantal decimalen

gelijk aantal decimalen

Vermenigvuldigen en delen

Keersommen met kommagetallen

Vermenigvuldigen van twee kommagetallen met ongelijk aantal decimalen

ongelijk aantal decimalen

Vermenigvuldigen en delen

Kolomsgewijs vermenigvuldigen

Kolomsgewijs vermenigvuldigen met twee getallen tot 1000

met twee getallen tot 1000

Vermenigvuldigen en delen

Kolomsgewijs vermenigvuldigen

Kolomsgewijs vermenigvuldigen met een getal boven 1000

met getal boven 1000

Vermenigvuldigen en delen

Cijferend vermenigvuldigen

Cijferend vermenigvuldigen met een getal boven 1000

met getal boven 1000

Vermenigvuldigen en delen

Cijferend vermenigvuldigen

Cijferend vermenigvuldigen met twee getallen tot 1000

met twee getallen tot 1000

Vermenigvuldigen en delen

Delen van getallen boven 1000

Bepalen van deelbaarheid van grote getallen

deelbaarheid

Vermenigvuldigen en delen

Handig delen

Handig delen boven 1000

boven 1000

Vermenigvuldigen en delen

Delen met kommagetallen

Delen met kommagetallen via dubbelen en halveren

via dubbelen en halveren

Vermenigvuldigen en delen

Cijferend delen

Cijferend delen met uitkomst komma

uitkomst kommagetal

Vermenigvuldigen en delen

Rekenmachine

Delen met rest met de rekenmachine

delen met rest

Vermenigvuldigen en delen

Combisommen × en :

Bewerkingen met keer en gedeeld door boven 1000

boven 1000

Vermenigvuldigen en delen

Combisommen + - × :

Rekenen met complexe bewerkingen in de juiste volgorde

juiste volgorde complex

Vermenigvuldigen en delen

Verhaaltjessommen × :

Vermenigvuldigen en delen t/m 10.000 in context

t/m 10.000

Vermenigvuldigen en delen

Verhaaltjessommen × :

Vermenigvuldigen en delen met grote getallen in context

grote getallen

Vermenigvuldigen en delen

Verhaaltjessommen + - × :

Rekenen t/m 10.000 in context

t/m 10.000

Vermenigvuldigen en delen

Verhaaltjessommen + - × :

Rekenen met grote getallen in context

grote getallen

Vermenigvuldigen en delen

Verhaaltjessommen + - × :

Rekenen in het heelal

heelal

Vermenigvuldigen en delen

Kwadrateren en worteltrekken

Rekenen met derdemachtswortel

derdemachtswortel

Vermenigvuldigen en delen

Kwadrateren en worteltrekken

Noteren met de wetenschappelijke notatie

wetenschappelijke notatie

Vermenigvuldigen en delen

Kwadrateren en worteltrekken

Rekenen met machten

machten

Vermenigvuldigen en delen

Algebra

Eenvoudiger noteren van bewerkingen

noteren

Vermenigvuldigen en delen

Algebra

Vereenvoudigen van eenvoudige wiskundige formules

vereenvoudigen formules

Vermenigvuldigen en delen

Algebra

Rekenen van eenvoudige wiskundige formules

formules

Vermenigvuldigen en delen

Delers en veelvouden

Ontbinden in priemfactoren

priemfactoren

Vermenigvuldigen en delen

Delers en veelvouden

Berekenen van de grootste gemeenschappelijke deler (GGD)

GGD

Vermenigvuldigen en delen

Delers en veelvouden

Berekenen van de kleinste gemeenschappelijke veelvoud (KGV)

KGV

Geld

Toepassingen met bedragen

Rekenen met grote ronde bedragen in geldcontext

grote ronde bedragen

Meetkunde

Kaartlezen

Rekenen met kaarten en coördinaten

parallel en meridiaan

Meetkunde

Hoeken

Rekenen met hoeken in complexe figuren

in complexe figuren

Meetkunde

Hoeken

Bewijzen van hoeken in figuren

bewijzen

Meetkunde

Vlakke figuren

Bepalen van de eigenschappen van vlakke figuren

eigenschappen

Meetkunde

Vlakke figuren

Figuren tekenen met een passer

tekenen met passer

Meten

Vermenigvuldigen en delen met lengte

Rekenen met de stelling van Pythagoras

Pythagoras

Meten

Berekenen van een oppervlakte

Berekenen van complexe oppervlakten

complex

Meten

Berekenen van een oppervlakte

Berekenen van een complexe oppervlakte via opmeten

opmeten complex

Meten

Rekenen met oppervlakte

Rekenen met bevolkingsdichtheid

bevolkingsdichtheid

Meten

Cirkels

Kennismaken met π, straal en diameter

π, straal en diameter

Meten

Cirkels

Uitrekenen van een omtrek en oppervlakte van een cirkel

omtrek en oppervlakte

Meten

Cirkels

Rekenen met cirkels

rekenen met cirkels

Meten

Kubieke maten

Berekenen van inhoud in kubieke maten met complexe figuren

complexe figuren

Meten

Kubieke maten

Berekenen van lengte, breedte of hoogte van een figuur met worteltrekken

met worteltrekken

Meten

Verschillende maten

Rekenen met tera, giga, mega en kilo

tera, giga, mega en kilo

Meten

Verschillende maten

Rekenen met milli, micro en nano

milli, micro en nano

Meten

Verschillende maten

Rekenen met zeemijlen en knopen

zeemijlen en knopen

Meten

Verschillende maten

Rekenen met Britse lengtematen

Britse lengtematen

Meten

Verschillende maten

Rekenen met Britse inhoudsmaten

Britse inhoudsmaten

Meten

Verschillende maten

Rekenen met Britse gewichtsmaten

Britse gewichtsmaten

Meten

Verschillende maten

Rekenen met kiloJoule (kJ) en kilocalorieën (kcal)

kJ en kcal

Meten

Verschillende maten

Rekenen met kilowattuur (kWu)

kWu

Procenten, breuken en verhoudingen

Optellen en aftrekken met breuken

Optellen en aftrekken met breuken en kommagetallen

breuken en komma

Procenten, breuken en verhoudingen

Vermenigvuldigen en delen met breuken

Delen van breuken via vermenigvuldigen

delen via vermenigvuldigen

Procenten, breuken en verhoudingen

Vermenigvuldigen en delen met breuken

Vermenigvuldigen en delen met breuken en kommagetallen

breuken en komma

Procenten, breuken en verhoudingen

Rekenen met verhoudingen en aantallen

Rekenen met meervoudige verhoudingen met aantallen

meervoudig met aantallen

Procenten, breuken en verhoudingen

Rekenen met verhoudingen in contexten

Rekenen met verhoudingen in tandwielen

tandwielen

Procenten, breuken en verhoudingen

Rekenen met percentages met komma

Rekenen met promille

Procenten, breuken en verhoudingen

Rekenen met percentages en geld

Korting op korting berekenen met percentages

korting op korting

Procenten, breuken en verhoudingen

Kansen

Berekenen van kansen

kansberekening

Tabellen, grafieken en getallenreeksen

Rekenen met lijngrafieken

Rekenen met een puntengrafiek

puntengrafiek

Schooljaar 2021-2022

Leerjaar 4

Wereld

Eiland

Leerdoel

Korte naam

Meetkunde

Bouwwerken

Herkennen uit welke onderdelen een bouwwerk bestaat

onderdelen

Leerjaar 4,5

Wereld

Eiland

Leerdoel

Korte naam

Getalbegrip

Kennen van andere telsystemen

Kennen van de Romeinse cijfers

kennismaken Romeins

Meetkunde

Patronen

Bewijzen van de vierkleurenstelling

vierkleurenstelling

Meetkunde

Vlakke figuren

Berekenen van het aantal zijden van een vlak figuur

aantal zijden

Leerjaar 5,6

Wereld

Eiland

Leerdoel

Korte naam

Getalbegrip

Kennen van andere telsystemen

Rekenen met de Romeinse cijfers

Romeins

Getalbegrip

Kennen van andere telsystemen

Rekenen met het binaire telsysteem

binair

Getalbegrip

Kennen van andere telsystemen

Rekenen met het land van Kwint

verschil

Optellen & Aftrekken

Plus- en minsommen met vlekken

Vlekkensommen kolomsgewijs optellen en aftrekken t/m 1000

kolomsgewijs t/m 1000

Optellen & Aftrekken

Plus- en minsommen met vlekken

Vlekkensommen cijferend optellen en aftrekken t/m 1000

cijferen t/m 1000

Optellen & Aftrekken

Negatieve getallen

Verschil bepalen met negatieve getallen

verschil

Optellen & Aftrekken

Negatieve getallen

optellen en aftrekken met negatieve getallen

optellen en aftrekken

Vermenigvuldigen & Delen

Delers en veelvouden

Weten wat een priemgetal is

priemgetal

Vermenigvuldigen & Delen

Wiskunde en algebra

Introductie van wiskundige termen en symbolen

kennismaken

Vermenigvuldigen & Delen

Wiskunde en algebra

Gebruiken van letters als getallen

letters

Meetkunde

Lijnen

Herkennen van loodrechte lijnen

loodrecht

Meetkunde

Lijnen

Tekenen van loodrechte lijnen

tekenen loodrecht

Meetkunde

Lijnen

Herkennen van evenwijdige lijnen

evenwijdig

Meetkunde

Lijnen

Tekenen van evenwijdige lijnen

tekenen evenwijdig

Meetkunde

Hoeken

Herkennen en vergelijken van hoeken

herkennen en vergelijken

Meetkunde

Vlakke figuren

Herkennen van een parallellogram en trapezium

aantal zijvlakken

Meetkunde

vlakke figuren

Tellen van drie- en vierhoeken

aantal drie- en vierhoeken

Meetkunde

Ruimtelijke figuren

Bepalen van het aantal zijvlakken van een ruimtelijk figuur

aantal zijvlakken

Meetkunde

Ruimtelijke figuren

Bepalen van het aantal ribben van een ruimtelijk figuur

aantal ribben

Meten

Kennismaken met gewicht

Weten wat een ons en pond is

ons en pond

Leerjaar 6

Wereld

Eiland

Leerdoel

Korte naam

Vermenigvuldigen & Delen

Tafels van 11, 12, 15 en 25

Automatiseren van de tafel van 11

automatiseren tafel van 11

Vermenigvuldigen & Delen

Tafels van 11, 12, 15 en 25

Automatiseren van de tafel van 12

automatiseren tafel van 12

Vermenigvuldigen & Delen

Tafels van 11, 12, 15 en 25

Automatiseren van de tafel van 15

automatiseren tafel van 15

Vermenigvuldigen & Delen

Tafels van 11, 12, 15 en 25

Automatiseren van de tafel van 25

automatiseren tafel van 25

Leerjaar 6,7

Wereld

Eiland

Leerdoel

Korte naam

Getalbegrip

Kennen van andere telsystemen

Rekenen met het Egyptische telsysteem

Egyptisch

Getalbegrip

Kennen van andere telsystemen

Rekenen met het Griekse telsysteem

Grieks

Optellen & Aftrekken

Plus- en minsommen met vlekken

Vlekkensommen kolomsgewijs optellen en aftrekken t/m 10.000

kolomsgewijs t/m 10.000

Optellen & Aftrekken

Plus- en minsommen met vlekken

Vlekkensommen cijferend optellen en aftrekken t/m 10.000

cijferen t/m 10.000

Vermenigvuldigen & Delen

Keersommen met twee getallen t/m 100

Vermenigvuldigen op Japanse wijze

Japanse manier

Vermenigvuldigen & Delen

Plus-, min-, keer- en deelsommen in combinatie

Berekenen van combinaties

combinaties

Vermenigvuldigen & Delen

Plus-, min-, keer- en deelsommen in combinatie

Rekenen met tot en tot en met

tot en t/m

Vermenigvuldigen & Delen

Kwadrateren en worteltrekken

Kwadrateren van getallen tot en met 100

kwadrateren

Vermenigvuldigen & Delen

Wiskunde en algebra

Eenvoudiger noteren van bewerkingen

noteren

Tijd & Datum

Datum en kalender

Rekenen met tijdzones

tijdzones

Tijd & Datum

Datum en kalender

Rekenen met andere jaartellingen

andere jaartellingen

Tijd & Datum

Klokzetten digitaal

Tijd aangeven op digitale klok met a.m. en p.m.

a.m. en p.m.

Meetkunde

Hoeken

Opmeten van een hoek

opmeten

Meetkunde

Hoeken

Tekenen van een figuur met hoeken

tekenen

Meetkunde

Ruimtelijke figuren

Berekenen van het aantal hoekpunten van een ruimtelijk figuur

aantal hoekpunten

Meetkunde

Ruimtelijke figuren

Tekenen van een 3D-figuur

3D tekenen

Leerjaar 7

Wereld

Eiland

Leerdoel

Korte naam

Procenten, Breuken & Verhoudingen

Rekenen met verhoudingen en aantallen

Bepalen van de meervoudige verhouding

bepalen meervoudig

Leerjaar 7,8

Getalbegrip

Kennen van andere telsystemen

Rekenen met het Babylonische telsysteem

Babylonisch

Getalbegrip

Kennen van andere telsystemen

Rekenen met het Maya-telsysteem

Maya’s

Optellen & Aftrekken

Plus- en minsommen met vlekken

Vlekkensommen cijferend optellen en aftrekken t/m 100.000

cijferen t/m 100.000

Vermenigvuldigen & Delen

Keersommen met drie getallen

Vermenigvuldigen met drie getallen met twee getallen t/m 100

met twee getallen t/m 100

Vermenigvuldigen & Delen

Plus-, min-, keer- en deelsommen in combinatie

Rekenen met minimaal en maximaal

minimaal en maximaal

Vermenigvuldigen & Delen

Getallenreeksen

Aanvullen van een complexe getallenreeks

plus, min, keer en delen

Vermenigvuldigen & Delen

Getallenreeksen

Aanvullen van een getallenreeks met kommagetallen

met komma

Vermenigvuldigen & Delen

Getallenreeksen

Aanvullen van een getallenreeks met breuken

met breuken

Vermenigvuldigen & Delen

Delers en veelvouden

Ontbinden in priemfactoren

priemfactoren

Vermenigvuldigen & Delen

Kwadrateren en worteltrekken

Rekenen met worteltrekken

worteltrekken

Vermenigvuldigen & Delen

Wiskunde en algebra

Vereenvoudigen van eenvoudige wiskundige formules

vereenvoudigen formules

Tijd & Datum

Kennismaken met tijd

Omrekenen met millennia, eeuwen, decennia, lustra en jaren

omrekenen millennium tot jaar

Tijd & Datum

Kennismaken met tijd

Omrekenen van minuten, seconden en honderdste seconden

omrekenen minuut tot honderste seconde

Meetkunde

Hoeken

Berekenen van koershoek in graden

koershoek

Meetkunde

Hoeken

Rekenen met hoeken in een eenvoudig figuur

eenvoudig figuur

Meetkunde

Vlakke figuren

Bepalen van de eigenschappen van een vlak figuur

eigenschappen

Meetkunde

Vlakke figuren

Tekenen van een figuur met een passer

tekenen met passer

Meetkunde

Ruimtelijke figuren

Bepalen van de eigenschappen van ruimtelijke figuren

eigenschappen

Meten

Berekenen van een oppervlakte

Berekenen van een oppervlakte van een complex figuur

complexe oppervlakte

Meten

Berekenen van een oppervlakte

Berekenen van een complexe oppervlakte via opmeten

met opmeten

Meten

Cirkels

Introductie van π, straal en diameter

π, straal en diameter

Meten

Kubieke maten met liters

Rekenen met inhoud in cc

cc

Meten

Temperatuur

Omrekenen van temperatuur

omrekenen

Meten

Verschillende maten

Rekenen met tera, giga, mega en kilo

tera, giga, mega en kilo

Meten

Verschillende maten

Rekenen met milli, micro en nano

milli, micro en nano

Meten

Verschillende maten

Rekenen met zeemijlen en knopen

zeemijlen en knopen

Procenten, Breuken & Verhoudingen

Plus- en minsommen met breuken

Optellen en aftrekken met breuken en kommagetallen

breuk en komma

Procenten, Breuken & Verhoudingen

Rekenen met verhoudingen en aantallen

Rekenen met meervoudige verhoudingen (1 : 2 : 4)

rekenen meervoudig

Leerjaar 8

Wereld

Eiland

Leerdoel

Korte naam

Getalbegrip

Kennen van andere telsystemen

Rekenen met het hexadecimaal telsysteem

hexadecimaal

Optellen & Aftrekken

Plussommen t/m 1.000.000.000

Optellen t/m 1.000.000.000 met eenvoudige getallen

eenvoudige getallen

Optellen & Aftrekken

Plussommen t/m 1.000.000.000

Optellen met miljoenen en miljarden

miljoenen en miljarden

Optellen & Aftrekken

Minsommen t/m 1.000.000.000

Aftrekken t/m 1.000.000.000 met eenvoudige getallen

eenvoudige getallen

Optellen & Aftrekken

Minsommen t/m 1.000.000.000

Aftrekken met miljoenen en miljarden

miljoenen en miljarden

Optellen & Aftrekken

Plus- en minsommen met vlekken

Vlekkensommen cijferend optellen en aftrekken met kommagetallen

cijferen met komma

Optellen & Aftrekken

Plus- en minsommen in verhaal

Optellen en aftrekken t/m 1.000.000.000 in context

t/m miljard

Vermenigvuldigen & Delen

Keersommen t/m 1000

Vermenigvuldigen met getallen twee getallen t/m 1000

met twee getallen t/m 1000

Vermenigvuldigen & Delen

Keersommen boven 1000

Vermenigvuldigen met getallen boven 1000

met willekeurige getallen

Vermenigvuldigen & Delen

Keersommen met drie getallen

Vermenigvuldigen met drie getallen t/m 100

met drie getallen t/m 100

Vermenigvuldigen & Delen

Keersommen met drie getallen

Vermenigvuldigen met drie getallen met een getal t/m 1000

met getal t/m 1000

Vermenigvuldigen & Delen

Keersommen met komma

Vermenigvuldigen met een kommagetal met 3 decimalen

3 decimalen

Vermenigvuldigen & Delen

Keersommen met komma

Vermenigvuldigen van twee kommagetallen met gelijk aantal decimalen

gelijk aantal decimalen

Vermenigvuldigen & Delen

Keersommen met komma

Vermenigvuldigen van twee kommagetallen met ongelijk aantal decimalen

ongelijk aantal decimalen

Vermenigvuldigen & Delen

Kolomsgewijs cijferen

Cijferend vermenigvuldigen met twee kommagetallen

met twee kommagetallen

Vermenigvuldigen & Delen

Gemiddelde

Rekenen met gemiddelde

rekenen met gemiddelde

Vermenigvuldigen & Delen

Keer- en deelsommen in combinatie

Bewerkingen met vermenigvuldigen en delen door boven 1000

boven 1000

Vermenigvuldigen & Delen

Plus-, min-, keer- en deelsommen in combinatie

Rekenen met het heelal

heelal

Vermenigvuldigen & Delen

Meerdere bewerkingen

Rekenen met bewerkingen in de juiste volgorde

juiste volgorde

Vermenigvuldigen & Delen

Keer- en deelsommen in verhaal

Vermenigvuldigen en delen t/m 10.000 in context

t/m 10.000

Vermenigvuldigen & Delen

Keer- en deelsommen in verhaal

Vermenigvuldigen en delen met grote getallen in context

grote getallen

Vermenigvuldigen & Delen

Rekenmachine

Delen met rest met de rekenmachine

delen met rest

Vermenigvuldigen & Delen

Delers en veelvouden

Bepalen van deelbaarheid van grote getallen

deelbaarheid grote getallen

Vermenigvuldigen & Delen

Delers en veelvouden

Berekenen van de grootste gemeenschappelijke deler (GGD)

GGD

Vermenigvuldigen & Delen

Delers en veelvouden

Berekenen van de kleinste gemeenschappelijke veelvoud (KGV)

KGV

Vermenigvuldigen & Delen

Kwadrateren en worteltrekken

Rekenen met derdemachtswortel

derdemachtswortel

Vermenigvuldigen & Delen

Kwadrateren en worteltrekken

Noteren met de wetenschappelijke notatie

wetenschappelijke notatie

Vermenigvuldigen & Delen

Kwadrateren en worteltrekken

Rekenen met machten

machten

Vermenigvuldigen & Delen

Algebra

Rekenen van eenvoudige wiskundige formules

rekenen formules

Geld

Toepassingen met geld

Rekenen met grote ronde bedragen in geldcontext

grote ronde bedragen

Meetkunde

Kaartlezen

Rekenen met coördinaten op een kaart

parallel en meridiaan

Meetkunde

Hoeken

Rekenen met hoeken in een figuur

figuur

Meetkunde

Hoeken

Bewijzen van hoeken in een figuur

bewijzen

Meten

Rekenen met lengte

Rekenen met de stelling van Pythagoras

Pythagoras

Meten

Rekenen met oppervlakte

Rekenen met bevolkingsdichtheid

bevolkingsdichtheid

Meten

Cirkels

Berekenen van een omtrek en oppervlakte van een cirkel

omtrek en oppervlakte

Meten

Cirkels

Rekenen met cirkels

rekenen

Meten

Kubieke maten

Berekenen van inhoud in kubieke maten met kommagetallen

met komma

Meten

Kubieke maten

Berekenen van een inhoud van een complex figuur in kubieke maten

complexe inhoud

Meten

Kubieke maten

Berekenen van lengte, breedte of hoogte van een figuur met worteltrekken

met worteltrekken

Meten

Verschillende maten

Rekenen met Britse lengtematen

Britse lengtematen

Meten

Verschillende maten

Rekenen met Britse gewichtsmaten

Britse gewichtsmaten

Meten

Verschillende maten

Rekenen met Britse inhoudsmaten

Britse inhoudsmaten

Meten

Verschillende maten

Rekenen met kiloJoule (kJ) en kilocalorieën (kcal)

kJ en kcal

Meten

Verschillende maten

Rekenen met kilowattuur (kWu)

kWu

Procenten, Breuken & Verhoudingen

Keer- en deelsommen met breuken

Delen van een breuk via vermenigvuldigen

met keersom

Procenten, Breuken & Verhoudingen

Keer- en deelsommen met breuken

Vermenigvuldigen en delen met breuken en kommagetallen

breuk en komma

Procenten, Breuken & Verhoudingen

Rekenen met verhoudingen in verhaal

Rekenen met verhoudingen met tandwielen

tandwielen

Procenten, Breuken & Verhoudingen

Rekenen met percentages met komma

Rekenen met promille

Procenten, Breuken & Verhoudingen

Rekenen met percentages en korting

Berekenen van korting op korting

korting op korting

Procenten, Breuken & Verhoudingen

Verhoudingsgetallen in combinatie

Rekenen met kansen

kansberekening

Tabellen & Grafieken

Rekenen met lijngrafieken

Aflezen van en rekenen met een puntengrafiek

puntengrafiek


Heb je het antwoord gevonden?