Een bundel is een set leerdoelen die je als activiteit voor een groep leerlingen kunt samenstellen, waaraan leerlingen kunnen werken in de verwerkingssoftware. Een bundel kan zowel als les, taak of als toets worden ingezet en past bij allerlei soorten gebruikssituaties (met of zonder methode of Werelden).

Inhoud


Wanneer gebruik je bundels?

Er zijn verschillende situaties waarin je een bundel kunt inzetten, bijvoorbeeld:

Bij de methode:

 • Wanneer je leerlingen meer wil laten werken aan de lastige doelen van een blok.

 • Wanneer je voor een subgroepje een gerichte taak wilt klaarzetten zonder de Werelden in te zetten.

In de Werelden:

 • Wanneer je leerlingen gericht even aan een bepaalde set leerdoelen wil laten werken.

 • Wanneer je een diagnostische toets wil afnemen om de eerste vaardigheid van een set leerdoelen af te tasten.

 • Wanneer je een toets wil afnemen die teruggrijpt op stof van langer geleden.

Er zijn uiteraard nog veel meer situaties waarbij je een bundel zou kunnen inzetten. Wil jij sparren over de rol die bundels kunnen vervullen binnen jouw onderwijs, neem dan contact op met een buddy.

Modus: Leren of toetsen

Een bundel kan één van de twee modi hebben: leren of toetsen. In de modus leren worden de opgaven van de gekozen doelen adaptief en door elkaar aangeboden (net als de secundaire doelen in een methodeles). De leerling heeft daarbij wel de keuze om een doel uit een bundel geïsoleerd te oefenen (net als bij een methodeles). In de modus toetsen worden net als bij een methodetoets de opgaven niet adaptief aangeboden, krijgt de leerling geen hints, krijgt de leerling geen tweede poging en heeft de leerling wel de mogelijkheid de opgaven nog te verbeteren voordat hij de toets inlevert.


Hoe gebruik je bundels?

Een nieuwe bundel maken

Als leerkracht ga je als volgt te werk om een bundel te maken:

 1. Druk in de menubalk (links) op het icoontje van een klembord.
  Je bent nu op het overzicht van al jouw bundels.

 2. Druk op Nieuw.

 3. Kies een Vakgebied en Modus en geef de bundel een naam.
  Deze instellingen kun je later nog wijzigen.

 4. Druk op Bevestigen.
  De bundelkaart wordt geopend.

 5. Druk op Leerlingen toevoegen om groep(en) en/of leerling(en) toe te voegen.
  Je kunt leerlingnamen zoeken en door de groepen bladeren.
  Ook kun je eerst leerdoelen toevoegen en daarna leerlingen toevoegen.

 6. Druk op Leerdoelen toevoegen om een leerdoel toe te voegen (maximaal 26).
  Je kunt door de leerlijn zoeken en deze doorbladeren.
  Hierna kun je indien gewenst op basis van de vaardigheidsscores bij de leerdoelen de leerlingselectie nog aanpassen.

 7. Voor elk van de toegevoegde leerdoelen kun je aangeven of er 3, 6 of 12 opgaven worden aangeboden. Op die manier kun je de focus binnen een bundel aangeven. In het kader van de leerdoelen kun je ook de vaardigheidsscores bij de leerdoelen tonen en verbergen.

 8. Wanneer je bundel gereed is om voor jouw leerlingen beschikbaar te maken druk je op Activeren.
  De bundel is nu voor jouw leerlingen beschikbaar in de leerlingomgeving. N.b. nadat je de bundel hebt geactiveerd kun je geen wijzigingen meer maken in de instellingen van de bundel, met uitzondering van de naam. Je kunt een bundel wel dupliceren.

Doelen kiezen

Omdat bij het maken van bundels de voorwaardelijkheden niet van toepassing zijn, kan het raadzaam zijn om in de betreffende doelkaarten een beeld te vormen van de voorgaande en opvolgende leerdoelen.

N.b. door de aard van de opgaven kunnen er geen kennisdoelen of werkbladdoelen gekozen worden om aan te bieden in een bundel. In toetsbundels kunnen daarnaast ook geen automatiseerdoelen of doelen met sprongen op de getallenlijn worden gekozen.

Statussen van bundels

Wanneer je een nieuwe bundel maakt, krijgt deze de status “Concept”. In deze status is alles van de bundel aan te passen en is de bundel nog niet beschikbaar voor jouw leerlingen. Wanneer de bundel af is en je hem activeert krijgt de bundel de status “Actief”. Vanaf dat moment is de bundel voor jouw leerlingen beschikbaar en kunnen er geen aanpassingen meer worden gemaakt in de instellingen (m.u.v. de naam). Wanneer je de bundel archiveert krijgt de bundel de status “Gearchiveerd” en is hij niet meer beschikbaar voor jouw leerlingen. Wel kun je de resultaten nog bekijken en eventueel de naam aanpassen.

N.b. een verandering van status kan niet meer ongedaan worden gemaakt, omdat dit tot onverwachte resultaten zou kunnen leiden. M.a.w. een bundel die is geactiveerd kan niet meer terug naar de status “Concept”. Wel kun je een bundel die geactiveerd of gearchiveerd is dupliceren naar een nieuwe bundel in de status “Concept”.

Bundels dupliceren

Wanneer je (delen van) de inhoud van een bundel wil hergebruiken kun je een bestaande bundel dupliceren. Hiermee kopieer je de inhoud (leerdoelen), modus en groep van een bestaande bundel en wordt hiermee een nieuwe concept-bundel aangemaakt die je vervolgens aan kunt passen. Om een bundel te dupliceren druk je in het overzicht van bundels of in de bundelkaart op de opties-knop (⋯) en vervolgens druk je op Dupliceren.

Een bundel vinden

In het overzicht van alle bundels, bereikbaar via het klembord-icoon in de menubalk, vind je de bundels terug die aan jouw groepen zijn gekoppeld. Daarbij zie je alle bundels die jij of jouw collega’s hebben gemaakt. Bij elke bundel zie je het vakgebied, de groep leerlingen, de status, wie de bundel heeft gemaakt en wanneer de bundel voor het laatst is gewijzigd door jou of een collega. Hier kun je op drie manieren een bundel terugvinden: zoeken op naam, sorteren en filteren. Aan het getal in het oranje cirkeltje op de knop kun je zien hoeveel filters je momenteel actief hebt.

Resultaten van bundels

Vanuit het overzicht van bundels (klembord-icoon in de menubalk) kun je op een bundel drukken om de bundelkaart te openen. In de bundelkaart kun je bij de doelen de vaardigheidsscores tonen en op het tabblad Resultaten kun je de resultaten van de bundel zien. Daar worden net als bij de leskaart (als je met de methode werkt) de resultaten van de leerlingen uit de groep per leerdoel getoond.

Ook in het onderdeel Actueel (het oogje in de menubalk) kun je de resultaten van bundels terugvinden. Daarvandaan kun je ook op een bundel drukken om de bundelkaart te openen.


Een bundel voor de leerling

Leerlingen zien voor elk vakgebied waarvoor voor hen een bundel is geactiveerd een extra onderdeel Bundels in het onderdeel Werkboek (naast de reeds gekoppelde methode(s) en/of Wereld(en)). Waar de methodes herkenbaar zijn aan een vierkante omkadering en de Werelden aan een ronde omkadering, zijn de bundels herkenbaar aan een vijfhoekige omkadering in de kleur van het desbetreffende vakgebied.

Wanneer de leerling voor een vak op de bundels drukt, komt hij terecht in het overzicht van alle voor hem beschikbare bundels voor dat vakgebied. Bundels waar al aan gewerkt is, maar nog niet zijn afgerond, zijn herkenbaar aan een “pauze” icoon (⏸) rechtsbovenin het icoontje van de bundel. Bundels die al zijn afgerond zijn herkenbaar aan het vinkje (✅) rechtsbovenin het icoontje van de bundel. Een leerling kan een bundel meerdere keren maken (net als een les, taak of toets uit een methode). Bundels in toetsmodus zijn voor de leerling herkenbaar aan de zwarte omkadering.

Een bundel starten

Door op een bundel te drukken, wordt de bundel gestart met het leerdoelenoverzicht. Daarvandaan kan de leerling kiezen om de hele bundel te starten of om aan (een set) specifiek(e) leerdoel(en) uit de lijst te werken. De leerling kan een bundel tussentijds pauzeren door tijdens het maken van opgaven op het kruisje rechtsbovenin te drukken. Dan wordt de voortgang van de bundel bewaard om op een later moment af te kunnen maken.

In het geval van een toetsbundel kan de leerling alleen de hele bundel starten. Ook een toetsbundel kan tussendoor worden afgebroken door op het kruisje te drukken. Dan wordt de voortgang tot dan toe ingeleverd en bewaard. Bij het afmaken van de toetsbundel kan de leerling alleen nog de overgebleven vragen beantwoorden.

Heb je het antwoord gevonden?