Om het navigeren in de Werelden van Gynzy te vereenvoudigen kun je de weergave aanpassen. Leerlingen en leerkrachten zien dan alleen relevante Werelden, Eilanden en Dorpen waardoor meer focus ontstaat.

Normaal worden Werelden, Eilanden en Dorpen van het volledige curriculum (alle leerdoelen voor de hele basisschool) getoond. Omdat er veel leerdoelen (Dorpen) in de Werelden te vinden zijn en niet alles voor iedereen even relevant is, bieden we meer focus. Voor een leerling in groep 4 is het immers niet altijd interessant om alle leerdoelen die pas over een aantal jaren (bijvoorbeeld in groep 7) aan bod komen. Daarom kun je instellen dat hij alleen ziet de leerdoelen die bij hem passen. Adaptiviteit betekent ook dat je leerjaar-overstijgend kunt werken. Hierom kun je kiezen dat je niet alleen de inhoud van het gekozen leerjaar, maar ook de inhoud van de aangrenzende leerjaren toont.

Standaard staat ingesteld dat je leerlingen doelen van het eigen leerjaar ziet met daarbij de doelen van de aangrenzende leerjaren.

Voorbeeld

Je hebt voor jouw leerlingen van groep 4 de Werelden gekoppeld. Zowel jij als jouw leerlingen zien nu de Werelden, Eilanden en Dorpen voor de leerjaren 3, 4 en 5.

Nog meer focus?

Ondanks deze focus kan het voor bepaalde situaties handig zijn om nog meer focus aan te brengen. In dat geval is het mogelijk om als leerkracht de standaardweergave voor jezelf en je leerlingen te verkleinen naar de inhoud van alleen het gekozen leerjaar (dus zonder de inhoud van aangrenzende leerjaren). Dit kun je veranderen bij het wijzigen van de koppeling van de Werelden. Net als de andere opties in dit scherm heeft dit effect op wat je leerlingen zien.

Bij het koppelen van de Werelden kun je instellen bij 'Leerdoelen' of je de standaardweergave wil beperken tot één leerjaar (vinkje uit) of inclusief aangrenzende leerjaren (vinkje aan).

Toch alles zien?

Door in de Werelden bovenin het scherm op de drie puntjes (···) te klikken, kun je alsnog alles bekijken. Op die manier is eenvoudig te zien wat er nog meer in de Werelden zit. Ook voor je leerlingen is het mogelijk om op dezelfde manier toch alles te tonen. Zo kunnen ze nog breder aan de slag, bekijken hoe hun vaardigheid op de complete leerlijn ervoor staat en doelen uit eerdere jaren herhalen.

Middels de opties kunnen leerkrachten en leerlingen alsnog alle leerdoelen bekijken in de Werelden.

N.b. Zowel jij als je leerlingen kunnen onafhankelijk van elkaar alle inhoud tonen. Dat betekent dat als jij de optie “toon alle doelen” inschakelt, dat alleen voor jou en niet voor je leerlingen geldt. Je leerlingen kunnen dit ook zelf in- of uitschakelen.

Tip: voor het leergebied Woordenschat is er nauwelijks sprake van een strakke koppeling tussen leerjaren en Dorpen. Daarom kan het daar handig zijn om iedereen de optie “toon alle leerdoelen” in te laten schakelen.


Heb je het antwoord gevonden?