Wanneer jij gebruik maakt van methodelessen in Gynzy, zijn de resultaten van jouw leerlingen continu voor jou beschikbaar. Zowel voor, tijdens als na de les kun jij deze informatie inzetten om jouw leerkrachthandelen nog beter af te stemmen op de behoeftes van jouw leerlingen. In dit artikel gaan we eerst in op de beschikbare resultaten in de leskaart. Vervolgens nemen we je mee in het gebruik van deze lesresultaten voor, tijdens en na de les.

Werk jij niet met methodelessen in Gynzy, maar met bundels en/of de Werelden? De resultaten die jij in een bundelkaart ziet op het tabblad Resultaten zijn vergelijkbaar met de resultaten op het tabblad Resultaten van de leskaart, zoals we deze hieronder beschrijven. In de Blogserie Leren in de Werelden lees je meer over het gebruik van resultaten bij het werken in de Werelden.

Leskaart

De leskaart geeft je informatie over de doelen van de les en de resultaten behaald door de leerlingen. Je komt op de leskaart door op de les te klikken. Hij opent op het tabblad Leerdoelen. Hier zie je of de leerdoelen primair (meestal het hoofddoel van de les) of secundair (vaak een doel dat wordt herhaald) zijn en of er bij deze doelen een instructieles beschikbaar is. Daarnaast kun je door op het schuifje onder Beheersing te klikken de vaardigheidsscores van de leerlingen zichtbaar maken.

Vaardigheidsscores

De vaardigheid van elke leerling op ieder leerdoel wordt continu bijgehouden. Elke opgave die de leerling beantwoord heeft invloed op zijn vaardigheidsscore. Deze score wordt uitgedrukt in procenten en geeft aan in welke mate een leerling een leerdoel beheerst. Wanneer een leerling start aan een nieuw leerdoel is zijn vaardigheid 0% (of de waarde van het startniveau) en gedurende het oefenen ontwikkelt hij zijn score. De groei van zijn score is afhankelijk van zijn antwoorden op de opgaven. Hierbij telt ook de kans op een goed antwoord mee. Met een vaardigheidsscore van 75% wordt binnen Gynzy een voldoende kennis-/vaardigheidsbasis verondersteld die benodigd is voor de volgende stap in de leerlijn.

De vaardigheidsscores worden in Gynzy weergegeven met verschillende kleuren om makkelijker een overzicht te krijgen van de hele groep.

Resultaten op de leskaart

Op het tabblad Resultaten binnen de leskaart vind je terug hoe ver leerlingen met de les zijn en hoe ze deze hebben gemaakt. Als leerlingen de les aan het maken zijn kun je de resultaten live zien verschijnen door op het schuifje te klikken bij Live resultaten.

Onder Score zie je hoeveel opgaven de leerling goed, fout of overgeslagen heeft. Heeft de leerling de les afgerond, zal hij/zij sterren of een kroon verdienen. Dit zie je in de leskaart ook in de kolom Score verschijnen. De leerling heeft dan of alle opgaven van de les gemaakt of de les vroegtijdig afgerond.

Daarnaast zie je in de vorm van kruisjes, golfjes, vinkjes en streepjes per opgave het resultaat. In Gynzy krijg je bij een fout een tweede poging. In het resultatenoverzicht wordt deze weergegeven met een oranje golfje. Als je die tweede poging fout doet heb je de opgave fout gemaakt en wordt dit weergegeven met een rood kruis. Bij een goed gemaakte opgave verschijnt er een groen vinkje. Een grijs streepje verschijnt wanneer de leerling de opgave heeft overgeslagen.

Wanneer de leerlingen de les per doel maken, komen de resultaten ook per doel in de door de leerling gekozen volgorde binnen. Wanneer de leerlingen de hele les maken komen eerst de resultaten op de primaire doelen per doel binnen en komen vervolgens de resultaten op de opgaven van de secundaire doelen door elkaar binnen.

Je kunt op de symbolen klikken om de gemaakte opgaven van de leerlingen te bekijken. Invoer geeft weer wat de leerling heeft ingevuld, Opgave is de daadwerkelijke opgave en Antwoord geeft (één van de) antwoorden weer die Gynzy goed rekent. Soms zie je hier twee screenshots. In dat geval heeft de leerling het foute antwoord nog een keer verkeerd gemaakt. Bij goed gemaakte opgaven door de leerling wordt er geen invoer getoond, omdat dit gelijk is aan ‘antwoord’.

Voor de les

Op basis van de vaardigheidsscores kun je bepalen welke leerdoelen door welke leerlingen gemaakt moeten worden.

Wanneer leerlingen al eerder gewerkt hebben aan de doelen van de les, kun je ook voor de les al de vaardigheidsscores van de leerlingen inzien. Je kunt daardoor bijvoorbeeld kijken welke leerlingen welke leerdoelen al voldoende beheersen, om te bepalen of deze leerlingen deze leerdoelen wel of niet in de les hoeven te maken. Als een leerling een leerdoel al voldoende beheerst kan de leerling dit leerdoel in de les overslaan. Vergeet echter niet dat leerdoelen wel voldoende herhaald moeten worden. Bovendien krijgt de leerling moeilijkere opgaven, naarmate zijn vaardigheidsscore stijgt.

Ook lage vaardigheidsscores kunnen aanleiding zijn voor het maken van keuzes in de verwerking van de leerdoelen van de les. Wanneer een leerling op veel van de lesdoelen nog maar een lage vaardigheidsscore heeft, kan het wenselijk zijn om de leerling te laten starten met de meest belangrijke lesdoelen, bijvoorbeeld de primaire lesdoelen en/of fundamentele leerdoelen.

Op basis van de vaardigheidsscores kun je bepalen welke leerlingen (welke) instructie volgen.

Binnen een les komen vaak meerdere leerdoelen aan bod. Het is belangrijk om als leerkracht een weloverwogen beslissing te maken over op welke leerdoelen je instructie gaat geven en welke leerlingen je daarin meeneemt. Op basis van de vaardigheidsscores bij de verschillende leerdoelen op de leskaart kun je inschatten welk leerdoel het meeste aandacht behoeft.

Ook kun je aan de hand van deze vaardigheidsscores leerlingen in instructiegroepen verdelen. Deze vaardigheidsscores geven namelijk een indicatie van de voorkennis van de leerlingen op dit leerdoel. Je zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om de leerlingen met een lage of middelmatig score (roze respectievelijk lichtblauw) te selecteren voor de klassikale instructie. De leerlingen met een lage score (roze) houd je hierbij specifiek in de gaten om te signaleren of zij behoefte zullen hebben aan een verlengde instructie. Leerlingen met een hoge score (donkerblauw) kunnen wellicht al aan de slag na een verkorte instructie.

Tijdens de les

In Actueel kun je controleren of leerlingen in de juiste les aan het werk zijn.

Wanneer je in Actueel ziet dat een leerling (nog) niet in de juiste les aan het werk is, kun je de leerling hierin begeleiden. Wanneer de leerlingen aan het eind van de les nog verder oefenen, worden deze resultaten ook zichtbaar via Actueel. Wanneer je in Actueel ziet dat jouw leerlingen in de juiste les aan het werk zijn, kun je door op deze les te klikken naar de Leskaart gaan.

Op basis van het aandeel fout gemaakte opgaven binnen een doel, kun je een verlengde instructie of andere ondersteuning organiseren.

Wanneer je in deze resultaten merkt dat één of meerdere leerlingen een groot aandeel opgaven bij een doel fout maakt, of vaak een tweede poging nodig heeft, kun je hier als leerkracht op handelen. Je kunt leerlingen in zo’n geval verder helpen middels verlengde instructie. Ook het voorzien van leerlingen van concreet materiaal kan in zo’n geval waardevol zijn. Hoe groot een ‘groot aandeel’ precies is, kan afhangen van de specifieke leerling. In de verwerkingssoftware proberen we de leerling dusdanig uit te dagen dat deze één op de vier opgaven fout maakt.

Op basis van de ingevulde antwoorden van de leerlingen, kun je een foutenanalyse maken.

Wanneer je ziet dat een leerling uit verhouding veel fouten maakt binnen een bepaald leerdoel, kan het waardevol zijn om te ontdekken welke fouten de leerling maakt. De informatie die jij haalt uit een foutenanalyse, kan jou bijvoorbeeld input opleveren voor het ondersteunen van de leerling. Wanneer een leerling bijvoorbeeld veel fouten maakt bij het cijferend aftrekken, en jouw foutenanalyse toont aan dat de leerling fouten maakt bij het inwisselen, kun je dit onderdeel van deze vaardigheid extra aandacht geven.

Een foutenanalyse kan jou ook informeren over de kwaliteit van de door jou geboden instructie. Wanneer je bij het maken van een foutenanalyse bijvoorbeeld ontdekt dat de leerlingen bij de categorie ‘Woorden met uitgang ~ing’ nog fouten maken in de woorden met open en gesloten klankgroepen zou het kunnen dat deze voorwaardelijke categorie in de introductie van jouw instructie niet voldoende aandacht gekregen heeft.

Na de les

Na de les kun je dezelfde resultaten bekijken als voor en tijdens de les. Wel kunnen deze resultaten je na de les andere informatie geven, of kunnen deze resultaten na de les tot andere acties leiden.

Op basis van de bijgewerkte vaardigheidsscores van de leerlingen, als indicatie van de beheersing van een leerdoel, kun je waardevolle remediëring, herhaling en verrijking bepalen.

Omdat een methodeles vaak veel verschillende leerdoelen behandelt en er daardoor per leerdoel een beperkt aantal opgaven aan bod komen, zullen leerlingen niet direct na één les al hoge vaardigheidsscores behaald hebben.

Wanneer de vaardigheidsscores van jouw leerlingen op een bepaald leerdoel na afloop van de les nog laag zijn, kun je jouw leerlingen dit leerdoel laten herhalen of remediëren. Zijn de scores laag doordat leerlingen nog maar weinig opgaven gemaakt hebben? Dan kan herhaling van het leerdoel wenselijk zijn. Zijn slechts van één of enkele leerlingen de scores lager dan verwacht (bijvoorbeeld in vergelijking met andere leerlingen of eerdere leerdoelen), dan kan remediëren wenselijk zijn. Ook pre-teaching kan in zo’n geval waardevol zijn; voordat dit leerdoel nog eens aan bod komt in de methode, bereid je deze leerlingen hier extra op voor.

Wanneer een leerling na afloop van de les een hoge vaardigheidsscore behaald heeft, heeft de leerling een grote mate van beheersing van het leerdoel laten zien. De leerling kan zijn beheersing verdiepen door (een volgende keer) verder te werken aan hetzelfde leerdoel. Hoe hoger de vaardigheidsscore des te uitdagender de opgaven. Daarnaast kun je ook verrijking bieden aan de leerling door hem verder te laten werken aan een opvolgend leerdoel. Bijvoorbeeld een leerdoel uit een volgend leerjaar of een leerdoel van een hoger referentieniveau. De opvolgende leerdoelen vind je rechtsonder op de doelkaart (wanneer je op het leerdoel drukt).

Op basis van het aandeel fout gemaakte opgaven binnen een doel, kun je het leren van de leerling bijsturen naar de zone van naaste ontwikkeling.

Op het tabblad Resultaten zie je na afloop van de les het aandeel fout gemaakt opgaven per doel. Dit zie je aan de groene vinkjes, rode kruisjes en oranje golfjes. In de verwerkingssoftware proberen we de leerling dusdanig uit te dagen dat deze één op de vier opgaven fout maakt. Hiermee krijgt de leerling zowel een mooie succeservaring als de nodige uitdaging. Op deze manier werkt de leerling in zijn zone van naaste ontwikkeling.

Maakt de leerling meer goed, dan zouden de opgaven mogelijk te makkelijk zijn geweest. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer leerlingen een leerdoel al volledig beheerst voor aanvang van de les. In dit geval kun je de leerling een volgende keer dat dit leerdoel aan bod komt wellicht beter aan een ander leerdoel laten werken, zoals een opvolgend leerdoel.

Maakt een leerling minder goed, dan zouden de opgaven mogelijk te moeilijk zijn geweest. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer leerlingen nog onvoldoende begrip hebben van een bepaald rekenonderwerp of niet weten hoe ze een bepaalde spellingregel toe moeten passen. In dit geval kun je de leerling een volgende keer dat dit leerdoel aan bod komt wellicht nog extra instructie bieden of voorzien van ondersteunende materialen (zoals een breukenstrook of een werkwoordenstroomschema).

Meer informatie

Naast de lesresultaten, kun je in Gynzy nog meer resultaten vinden. Wanneer je gebruik maakt van toetsen in Gynzy, levert dit ook toetsresultaten op. Voor dieper inzicht in het leren van jouw leerlingen kun je bijvoorbeeld in Inzicht de ontwikkeling van één of meerdere leerlingen binnen een bepaald domein (Wereld) volgen. Ook vind je hier per subdomein (Eiland) de vaardigheidsscores van jouw leerlingen op de verschillende leerdoelen. In de leerlingkaart vind je bovendien alle resultaten van de leerling per vakgebied verzameld in verschillende overzichten: een vakprofiel en een detailoverzicht. In dit artikel lees je daarnaast nog meer over het beoordelen van leerlingen, bijvoorbeeld ten behoeve van een rapportage.

Wanneer je nog hulp nodig hebt bij het gebruiken van lesresultaten, of andere resultaten, staan de buddy’s graag voor je klaar.

Heb je het antwoord gevonden?