Hieronder vind je een overzicht van alle plusdoelen binnen spelling. Dit zijn leerdoelen van 3F-niveau die niet binnen het reguliere lesaanbod naar voren hoeven te komen. Deze leerdoelen zijn een mooie aanvulling op het reguliere aanbod voor de sterke spellers.


Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Groep 5

Wereld

Eiland

Leerdoel

Korte naam

Hoofdletters en interpunctie

Komma's

Komma bij zinsplitsing

zinsplitsing

Groep 6

Wereld

Eiland

Leerdoel

Korte naam

Werkwoorden

Tegenwoordige tijd

Pv. t.t. jij achter pv.

jij achter pv.

Hoofdletters en interpunctie

Komma's

Komma bij zinsplitsing

zinsplitsing

Groep 7

Wereld

Eiland

Leerdoel

Korte naam

Begrippen

Voornaamwoorden

Wederkerend voornaamwoord (begrip)

wederkerend

Begrippen

Spel- en taalfouten

Spelfouten

spelfouten

Begrippen

Spel- en taalfouten

Fouten in een zin

fouten in zin

Nadenkwoorden

Meervouden

Meervouden met onbeklemtoonde i of e

onbeklemtoonde i of e

Nadenkwoorden

Samenstellingen

Samenstellingen met koppelteken

koppelteken

Werkwoorden

Tegenwoordige tijd

Pv. t.t. jij achter pv.

jij achter pv.

Werkwoorden

Dubbelvormen

Gelijkklinkende werkwoorden vdw. - t.t.

gelijkklinkend vdw - tt

Werkwoorden

Dubbelvormen

Gelijkklinkende woorden bijv. gebruikt vdw. - v.t.

gelijkklinkend vdw - vt

Werkwoorden

Overige werkwoorden

Tegenwoordig deelwoord

tegenwoordig deelwoord

Hoofdletters en interpunctie

Interpunctie

Puntkomma

puntkomma

Hoofdletters en interpunctie

Interpunctie

Komma bij zinsplitsing

zinsplitsing

Groep 8

Wereld

Eiland

Leerdoel

Korte naam

Begrippen

Voornaamwoorden

Wederkerend voornaamwoord (begrip)

wederkerend

Begrippen

Spel- en taalfouten

Spelfouten

spelfouten

Begrippen

Spel- en taalfouten

Fouten in een zin

fouten in zin

Weetwoorden

Leenwoorden

Latijnse voorvoegsels

Latijns voorvoegsel

Nadenkwoorden

Meervouden

Meervouden met onbeklemtoonde i of e

onbeklemtoonde i of e

Nadenkwoorden

Samenstellingen

Samenstellingen met koppelteken

koppelteken

Nadenkwoorden

Samenstellingen

Tussenklank ~s~

~s~

Werkwoorden

Dubbelvormen

Gelijkklinkende werkwoorden vdw. - t.t.

gelijkklinkend vdw - tt

Werkwoorden

Dubbelvormen

Gelijkklinkende woorden bijv. gebruikt vdw. - v.t.

gelijkklinkend vdw - vt

Werkwoorden

Overige werkwoorden

Tegenwoordig deelwoord

tegenwoordig deelwoord

Werkwoorden

Overige werkwoorden

Gelijkende werkwoorden verschillende vervoegingen

Gelijkende werkwoorden

Hoodfletters en interpunctie

Interpunctie

Puntkomma

puntkomma

Heb je het antwoord gevonden?