Onze software is adaptief. Dat wil zeggen: leerlingen kunnen op hun eigen niveau werken, zowel in de Werelden als in de methodes. Middels het berekenen van de vaardigheidsscore van de leerlingen, krijgen leerlingen opgaven uit de zone van naaste ontwikkeling.

Vaardigheidsscore

Het niveau van de leerlingen wordt weergegeven door middel van een vaardigheidsscore. Per doel kan een leerling een score van 0 tot 100% halen. Deze score is inzichtelijk voor jou als leerkracht, maar ook voor de leerlingen zelf.

De vaardigheidsscore van elke leerling wordt continu bijgehouden. Elke opgave die de leerling maakt heeft invloed op deze score. De score is 0% bij de start aan een nieuw leerdoel en gedurende het werken in het doel ontwikkelt de leerling zijn score. Deze score wordt na elk antwoord herberekend.

Behaald

Een leerdoel is voldoende behaald bij een score van 75%. Wanneer leerlingen boven de 75% vaardigheidsscore verder gaan oefenen om een score van 100% te halen, zullen zij de meest uitdagende opgaven binnen dat doel tegenkomen. Voor sommige (plus-)leerlingen kan dit een goede uitdagende toevoeging zijn.

Vaardigheidsscores inzien

De vaardigheidsscores van leerlingen kunnen door leerkrachten bekeken worden op de Leskaarten, Doelkaarten en bij Inzicht.

In elk gekleurd blokje staan de initialen van een leerling. Onder het blokje staat de vaardigheidsscore van de leerling op dit doel in procenten. Heeft een leerling een vaardigheidsscore van 0% t/m 25% krijgt het blokje een roze kleur. Bij een score van 25% t/m 75% krijgt het blokje een lichtblauwe kleur. Bij een behaalde vaardigheidsscore van 75% of hoger kleurt het blokje donkerblauw. Het blokje kleurt grijs als de leerling minder dan 5 opgaven in het doel heeft gemaakt en/of wanneer het startniveau is ingesteld. Een wit blokje kan ook, dan heeft de leerling nog niets in het doel gedaan en is er geen startniveau ingesteld.

Een leerling kan zijn vaardigheidsscore zien aan het begin van de les of in de Werelden. De leerling ziet altijd de visuele weergave van de vaardigheidsscore middels een ring en soms ook met het percentage erbij.

Hieronder zie je wat de leerling ziet per doel als hij een les start. Om het doel 'd' staat een ring.

Hieronder zie je hoe de leerling de vaardigheidsscores over de doelen in de Werelden ziet.

Adaptiviteit

Dankzij de adaptiviteit werkt elke leerling op zijn of haar eigen niveau. Vanaf dat een leerling in Gynzy begint te werken, gaat het systeem 'leren' wat het niveau van de leerling is voor elk leerdoel per vakgebied. Na elk antwoord van de leerling wordt bepaald welke opgave hierna het beste aansluit bij het niveau van de leerling.

Simpel gezegd: wanneer een leerling een opgave fout beantwoordt, krijgt hij vervolgens een eenvoudigere opgave. Wanneer een leerling een opgave goed beantwoordt, volgt daarop een moeilijkere opgave.

Maar dit is nog niet alles. Met het berekenen van de juiste score en het uitserveren van de juiste opgaven, wordt ook rekening gehouden met het niveau van de leerling. Dat wil zeggen: wanneer een leerling met een hoge vaardigheidsscore een relatief eenvoudige opgave fout beantwoordt, zal de vaardigheidsscore sneller dalen dan wanneer een leerling met een lage vaardigheidsscore deze zelfde opgave fout beantwoordt. Dus naast de correctheid van het antwoord wegen ook de moeilijkheid van de opgave en de vaardigheid van de leerling (en hierdoor de kans op een goed antwoord) mee.

Sinds de invoering van de instapniveaus bij rekenen, starten leerlingen bij een nieuw leerdoel sneller op hun eigen niveau. Lees er hier meer over.

Een fout antwoord

De adaptiviteit is zo ingesteld dat een leerling werkt in de zone van naaste ontwikkeling. Dat wil zeggen dat een leerling genoeg succeservaringen op kan doen, maar tegelijkertijd ook wordt uitgedaagd. Het is daarom niet vreemd dat ook sterke leerlingen fouten maken. Om een constante mate van uitdaging te borgen, kan het voorkomen dat een leerling na het goed beantwoorden van een aantal opgaven een opgave tegenkomt die hij moeilijk vindt of nog niet begrijpt. De leerling heeft hier de gelegenheid zijn grenzen te verleggen. De leerling kan dan gebruik maken van de hint die bij veel opgaven beschikbaar is.

Wanneer een leerling een opgave maakt, krijgt hij altijd directe feedback. Bij een goed beantwoorde opgave, kan de leerling na deze feedback meteen door naar de volgende opgave. Bij een fout antwoord krijgt de leerling dezelfde opgave nog een keer voor een tweede poging. Dit hebben we gedaan om twee redenen: vanwege het digitale werken kunnen leerlingen natuurlijk per ongeluk op een verkeerde knop drukken. Het zou jammer zijn wanneer de score van een bepaald doel daarop gebaseerd wordt. De andere redenen is dat de leerling de mogelijkheid heeft om te zien wat hij fout heeft gedaan en hij krijgt de mogelijkheid om van deze fout te leren. Maakt de leerling de opgave bij de tweede poging goed, gaat hij door naar de volgende opgave.

Wanneer de leerling de opgave in de tweede poging ook fout maakt, krijgt de leerling de opgave aan het einde van de les nogmaals te zien. Deze derde poging is een herhaling waar de leerling van kan leren, maar deze telt niet mee voor de score. Als de derde poging vervolgens ook fout gaat, krijgt de leerling het juiste antwoord te zien.

De leerkracht ziet bij de resultaten ook of de leerling de opgave in één keer goed heeft gemaakt, dan zie je een groen vinkje. Bij een goed beantwoorde tweede poging zie je als leerkracht een oranje golfje. Bij twee foute pogingen zie je een rood kruisje.

Eigen score

Het is erg belangrijk dat leerlingen zelf tot hun antwoord komen. Wanneer een leerkracht wil helpen, maar vervolgens het antwoord voorzegt, denkt de software ten onrechte dat de leerling het niveau van deze opgave beheerst. Als leerlingen ook met Gynzy thuiswerken, is het belangrijk ouders hier ook in mee te nemen. Het zou zonde zijn wanneer de scores niet meer realistisch zijn, terwijl je veel informatie uit onze software nodig hebt wanneer je de leerlingen niet ziet tijdens het werken. Onze ervaring leert dat ouders dit begrijpen.

Adaptiviteit als keuze

Binnen de Werelden van Gynzy (ongeacht welk vakgebied) staat de adaptiviteit altijd aan. Wanneer je als leerkracht een Methode koppelt, heb je echter een keuze. Je kunt dan middels een vinkje kiezen om de adaptiviteit wel of niet in te schakelen. Wanneer je de adaptiviteit niet inschakelt, krijgen al je leerlingen exact dezelfde opgaven en wordt de vaardigheidsscore (die wel berekend wordt na elke opgave) niet als maatstaf voor de volgende opgave gebruikt.

Trainingsvideo

Hieronder zie je een trainingsvideo over dit onderwerp.

Heb je het antwoord gevonden?