Twee belangrijke oplossingsstrategieën in het rekenonderwijs zijn het kolomsgewijs rekenen en het cijferend rekenen. Via beide manieren wordt een som onder elkaar gezet om deze vervolgens in stappen uit te rekenen. De verwerkingssoftware van Gynzy heeft kolomsgewijs rekenen en cijferend rekenen opgenomen als aparte doelen in de leerlijn. Daarbij ondersteunt Gynzy beide oplosstrategieën doordat leerlingen de sommen met tussenstappen kunnen invullen en oplossen.

Bij het kolomsgewijs rekenen worden de getallen onder elkaar gezet en met een vaste volgorde uitgerekend. De som wordt opgelost door van links naar rechts te werken. Je maakt hierbij gebruik van de 'echte' waarden van de getallen. Een leerling telt in onderstaand voorbeeld eerst de honderdtallen bij elkaar op, vervolgens de tientallen en ten slotte de eenheden. Dit sluit goed aan bij het structureren van getallen. Bij het aftrekken wordt ook gebruik gemaakt van negatieve getallen. Kolomsgewijs rekenen is onderdeel van het realistisch rekenen. Doordat er wordt gerekend met honderdtallen, tientallen en eenheden, wordt begripsvorming van de bewerking ondersteund.

Opgave kolomsgewijs optellen

Bij het cijferend rekenen worden de getallen onder elkaar gezet en met een vaste volgorde uitgerekend. De som wordt opgelost door van rechts naar links te werken en indien nodig wordt er bij optellen een tien- of honderdtal onthouden en bij aftrekken ingewisseld of geleend. Cijferend rekenen is onderdeel van het functioneel rekenen. Er wordt niet meer gerekend met honderdtallen, tientallen en eenheden, maar er wordt gerekend met de losse cijfers uit elk getal waaraan verschillende groottes worden toegekend. In veel rekenmethodes wordt eerst het kolomsgewijs rekenen aangeleerd en later overgegaan op het cijferend rekenen.

Opgave cijferend optellen

Bij zowel cijferend als kolomsgewijs rekenen moeten er meerdere bewerkingen worden uitgevoerd om tot de oplossing te komen. Er zijn tussenantwoorden die genoteerd moeten worden, er moet soms worden onthouden, ingewisseld en/of worden gerekend met negatieve getallen. Het is dus belangrijk dat leerlingen niet alleen het juiste antwoord vinden, maar ook leren welke bewerkingen ze moeten uitvoeren om tot dit antwoord te komen. Ook voor leerkrachten is het belangrijk om te zien wat leerlingen invullen, zodat zij kunnen zien waar leerlingen op vastlopen en hierbij kunnen ondersteunen. In Gynzy wordt na het maken van de opgave daarom precies getoond wat goed of fout is.

Opgave kolomsgewijs vermenigvuldigen. De leerling kan precies zien welke tussenstap hij nog moet verbeteren.

Om meer inzicht te krijgen in het verschil in aanpak, tref je hier nog een aantal voorbeelden van opgaven:

Optellen – kolomsgewijs & cijferend

Aftrekken – kolomsgewijs & cijferend

Vermenigvuldigen – kolomsgewijs & cijferend

Heb je het antwoord gevonden?