Enkele keren per jaar kunnen de Gynzy leerlijnen worden gewijzigd op basis van voortschrijdende inzichten vanuit onder andere vakexperts en leerkracht-feedback. De onderstaande wijzigingen aan de leerlijnen zijn doorgevoerd.

Rekenen

De volgende leerdoelen zijn toegevoegd aan de leerlijn rekenen:

Wereld

Eiland

Dorp / Leerdoel

Referentieniv.

Leerjaar

Getalbegrip

Kennen van getallen

Herkennen van de getallen t/m 6

1F

1

Getalbegrip

Herkennen van hoeveelheden

Herkennen van hoeveel meer of minder t/m 10

1F

3

Getalbegrip

Structureren van getallen

Structureren van getallen t/m 50

1F

3

Getalbegrip

Getallenlijn

Willekeurige getallen plaatsen op een deel van de getallenlijn

1F

4

Optellen & Aftrekken

Minsommen t/m 100

Handig aftrekken t/m 100 met drie getallen

1F

4

Optellen & Aftrekken

Minsommen t/m 1000

Aftrekken t/m 1000 via aanvullen

1F

5

Optellen & Aftrekken

Minsommen t/m 1000

Handig aftrekken t/m 1000 met drie getallen

1F

5

Optellen & Aftrekken

Plus- en minsommen cijferend

Cijferend optellen van komma-getallen t/m 10.000

1S

8

Optellen & Aftrekken

Plus- en minsommen cijferend

Cijferend aftrekken van komma-getallen t/m 10.000

1S

8

Vermenig-vuldigen & Delen

Tafels t/m 10

Vermenig-vuldigen via 1 keer meer of minder met de tafels

1F

4

Vermenig-vuldigen & Delen

Keersommen met twee getallen tot 100

Vermenig-vuldigen via splitsen met twee getallen tot 100

1F

6,7

Vermenig-vuldigen & Delen

Keersommen boven 1000

Vermenig-vuldigen via de nulregel met honderd- en duizend-vouden

1S

7,8

Vermenig-vuldigen & Delen

Combi-sommen + - × :

Rekenen met meerdere eenvoudige bewerkingen

1S

6,7

Vermenig-vuldigen & Delen

Verhaaltjes-sommen × :

Vermenig-vuldigen met de tafels in context

1F

4,5

Vermenig-vuldigen & Delen

Verhaaltjes-sommen × :

Vermenig-vuldigen en delen met de tafels in context

1F

5

Vermenig-vuldigen & Delen

Verhaaltjes-sommen + - × :

Optellen, aftrekken t/m 100 en de tafels in context

1F

4,5

Geld

Geld teruggeven

Geld teruggeven bij hele bedragen t/m 10 euro

1F

3

Geld

Geld teruggeven

Geld teruggeven bij hele bedragen t/m 20 euro

1F

3,4

Geld

Geld teruggeven

Geld teruggeven t/m 2 euro

1F

4

Geld

Geld teruggeven

Geld teruggeven bij hele bedragen t/m 100 euro

1F

4

Geld

Geld teruggeven

Geld teruggeven bij komma-bedragen t/m 20 euro

1F

5

Geld

Geld teruggeven

Geld teruggeven bij komma-bedragen t/m 100 euro

1F

6

Tijd & Datum

Kennismaken met tijd

Kennen van de volgorde van een gebeurtenis

1F

2

Tijd & Datum

Kennismaken met tijd

Verband tussen minuten, kwartieren, halve uren en 1 uur

1F

4

Tijd & Datum

Klokkijken digitaal met dagdelen

Aflezen van digitale klokken met uren, minuten en seconden

1S

7

Tijd & Datum

Vroeger of later op de digitale klok

1 kwartier later op de digitale klok

1F

4,5

Tijd & Datum

Vroeger of later op de digitale klok

1 kwartier eerder op de digitale klok

1F

4,5

Meetkunde

Ruimtelijke figuren

Herkennen van vormen

1S

6

Meten

Structureren van lengtematen

Structureren van getallen t/m 20 met cm en dm

1F

5

Meten

Kennismaken met gewicht

Herkennen van zwaar en licht met een balans

1F

2

Spelling

De volgende leerdoelen zijn toegevoegd aan de leerlijn spelling:

Wereld

Eiland

Dorp / Leerdoel

Referentieniv.

Leerjaar

Extra oefening

Ameland

I:Nes

1F

Bonaire

I: Kralendijk

1F

II: Antriol

1F

Cuba

I: Havanna

1F

II: Santa Clara

1F

WW: Matanzas

1F

Dominica

I: Roseau ■

1F

II: Marigot ■

1F

WW: Berekua ■

1F

I: Roseau ■■

2F

II: Marigot ■■

2F

WW: Berekua ■■

2F

Elba

I: La Pila ■

1F

II: Cavo ■

1F

WW: Nisporto ■

1F

I: La Pila ■■

2F

II: Cavo ■■

2F

WW: Nisporto ■■

2F

Fiji

I: Suva ■■

2F

WW: Nadi ■■

2F

Luister-woorden

Ongeschreventussenklank

Ongeschreven/j/ of /w/

2F

6/7

De volgende leerdoelen hebben een aanpassing gehad in het referentieniveau:

Wereld

Eiland

Dorp / leerdoel

Oud Ref.

Nieuw Ref.

Lj.

Begrippen

Voornaam-woorden

Bezittelijk voornaam-woord (begrip)

1F

2F

7/8

Aanwijzendvoornaam-woord (begrip)

1F

2F

7/8

Weder-kerend voornaam-woord (begrip)

2F

3F

7/8

Grammatica

De volgende doelen zijn toegevoegd aan de leerlijn grammatica:

Wereld

Eiland

Dorp / Leerdoel

Ref.

Lj.

Redekundige ontleding

Zinnen

Directe of indirecte rede

2F

7/8

Zinsdelen

Zin opdelen in zinsdelen

1F

5/6

Woordenschat

De volgende doelen zijn verwijderd uit de leerlijn woordenschat, omdat de onderliggende vaardigheid al in andere doelen zit verwerkt en daardoor onvoldoende meerwaarde boden:

Wereld

Eiland

Dorp / Leerdoel

Ref.

Lj.

Woordrelaties

Woord-structuren

Woordweb toepassen

1F

4/5

Woordkast toepassen

1F

4/5

Woord-parachute toepassen

1F

4/5

Woordtrap toepassen

1F

4/5

Heb je het antwoord gevonden?