Enkele keren per jaar kunnen de Gynzy leerlijnen worden gewijzigd op basis van voortschrijdende inzichten vanuit vakexperts en leerkracht-feedback. De onderstaande wijzigingen aan de leerlijnen zijn doorgevoerd.

Rekenen

De volgende leerdoelen zijn toegevoegd aan de leerlijn rekenen:

Wereld

Eiland

Dorp / Leerdoel

Ref.

Lj.

Optellen & Aftrekken

Plussommen t/m 1 miljard

Optellen met miljoenen en miljarden

1X

8

Minsommen t/m 1 miljard

Aftrekken met miljoenen en miljarden

1X

8

Plus- en minsommen handig uitrekenen

Handig rekenen + - t/m 20 met komma-getallen met 1 en 2 decimalen

1S

6/7

Tijd & Datum

Kennismaken met tijd

Omrekenen van minuten, seconden en honderdste seconden

1S

8

Verschil tussen digitale klokken

Tijdsverschil bepalen tussen digitale klokken met hele uren in lage tijden

1F

4/5

Tijdsverschil bepalen tussen digitale klokken met hele uren in hoge tijden

1F

4/5

Tijdsverschil bepalen tussen digitale klokken met halve uren in lage tijden

1F

4/5

Tijdsverschil bepalen tussen digitale klokken met halve uren in hoge tijden

1F

4/5

Vroeger of later op de digitale klok

Nieuwe tijd bepalen met digitale klokken met hele uren in lage tijden

1F

4/5

Nieuwe tijd bepalen met digitale klokken met hele uren in hoge tijden

1F

4/5

Nieuwe tijd bepalen met digitale klokken met halve uren in lage tijden

1F

4/5

Nieuwe tijd bepalen met digitale klokken met halve uren in hoge tijden

1F

4/5

Meten

Verhoudingen met lengte

Vergroten en verkleinen van ruimtelijke figuren

1S

8

Kubieke maten met liters

Berekenen van kubieke maten met dm³ en liters

1S

7

Procenten, Breuken & Verhoudingen

Rekenen met verhoudingen en aantallen

Rekenen met meervoudige verhoudingen met aantallen

1X

8

Rekenen met verhoudingen in contexten

Rekenen met verhoudingen in tandwielen

1X

8

Spelling

De volgende leerdoelen zijn toegevoegd aan de leerlijn spelling:

Wereld

Eiland

Dorp / Leerdoel

Ref.

Lj.

Begrippen

Spel- en taalfouten

Spelfouten

3F

7/8

Fouten in een zin

3F

7/8

Nadenkwoorden

Woorden met trema

Werkwoorden met trema

2F

7/8

Werkwoorden

Tegen-woordige en verleden tijd

Persoonsvormen t.t. en v.t. zonder stam op d, t, v of z

2F

7/8

Persoonsvormen t.t. en v.t. met stam op d, t, v of z

2F

7/8

Overige werkwoorden

Combinatie woorden met d, dd, dt, tt of t

2F

7/8

Woordenschat

De volgende leerdoelen zullen in de zomervakantie van 2019 worden verwijderd uit de leerlijn woordenschat:

Wereld

Eiland

Dorp / Leerdoel

Ref.

Lj.

Woordrelaties

Woordstructuren

Toepassen van een woordweb

1F

4/5

Toepassen van een woordkast

1F

4/5

Toepassen van een woord-parachute

1F

4/5

Toepassen van een woordtrap

1F

4/5

De bovenstaande vier doelen hebben een te beperkte toevoeging op de leerstof en vormen hiermee een onnodige barrière. De functies van deze doelen blijven bewaard in de leerdoelen van het woorden leren in de themawerelden.

N.b.: wijzigingen aan de leerlijnen kunnen invloed hebben op de gemiddelde vaardigheidsscore van leerlingen doordat het gemiddelde van een gewijzigd aantal doelen berekend wordt.

Heb je het antwoord gevonden?