Samenvatting

Om de toekomstige werking van Bundels te kunnen borgen, zijn er een aantal aanpassingen gedaan:

  • In nieuwe Bundels kunnen maximaal 26 leerdoelen worden toegevoegd.

  • Bestaande Bundels met 26 tot 50 leerdoelen kunnen nog wel worden gemaakt door leerlingen.

  • Bestaande Bundels met 50 of meer doelen zullen vanaf 18 februari worden gearchiveerd.

Toelichting

Bij de introductie van Bundels in oktober 2020 zijn deze geïntroduceerd als een zelf samengestelde les, taak of toets. In veel opzichten werken Bundels ook hetzelfde als een les, taak of toets uit een methode. Het is gericht op een activiteit van korte duur (een moment op en dag of enkele momenten in een week), het heeft voor de leerling dezelfde flow als een methodeles en het heeft voor de leerkracht dezelfde inzichten als een methodeles. Daarmee waren de Bundels voornamelijk bedoeld om in te zetten met een overzichtelijk aantal leerdoelen (1 tot 26) - overeenkomstig met wat in de meeste gevallen past in een korte activiteit. Belangrijk hierbij vonden we de regie en keuzevrijheid van leerkrachten en het ondersteunen van een diversiteit aan gebruiksscenario's.

Bundels worden inmiddels veel gebruikt. Ook wordt er optimaal gebruik gemaakt van alle mogelijkheden. Veruit de meeste Bundels worden met een klein aantal leerdoelen ingezet, maar er zijn ook enkele Bundels gemaakt met een groot aantal leerdoelen (50-500). Bij deze grote aantallen leerdoelen loopt men echter tegen de grenzen van de praktische mogelijkheden van Bundels aan. Zowel voor de leerling als de leerkracht passen de werkwijze en inzichten die Bundels nu bieden niet bij de gewenste inzet van een grote set doelen. Ook technisch gezien lopen we hiermee tegen een aantal grenzen aan waardoor we de werking niet goed kunnen borgen. Sinds 3 februari 2021 kan er om deze redenen een maximaal aantal leerdoelen worden toegevoegd aan een Bundel, namelijk 26. Ook worden bestaande Bundels met grote aantallen gearchiveerd. Deze zijn nog wel te dupliceren naar een nieuwe Bundel, maar kunnen pas worden geactiveerd wanneer er 26 of minder doelen in zitten.

Doorontwikkelingen

We blijven uiteraard ontwikkelen:

Bundels voor individuele leerlingen of meerdere groepen

Onlangs hebben we de mogelijkheid om Bundels voor enkele leerlingen en meerdere groepen in te kunnen richten toegevoegd.

Graag meer doelen samenstellen/klaarzetten?

Er zijn uiteraard een heleboel redenen om (toch) graag meer leerdoelen als set voor leerlingen te Bundelen. We inventariseren daarom momenteel ook de wens hiernaar.

Heb je het antwoord gevonden?