Werk je met de verwerking van Gynzy met het vakgebied rekenen? Dan werk je vanaf schooljaar 2021-2022 met onze vernieuwde leerlijn. De nieuwe leerlijn is hier te vinden.

Werk je in Gynzy voornamelijk via een rekenmethode (scenario 1, 2 of 3)? De veranderingen die we aanbrengen in de leerlijn, worden automatisch meegenomen in de methodelessen. Hier hoef je zelf dus geen wijzigingen in door te voeren. Mocht je gebruik maken van het werkbladenoverzicht per blok, dan kun je de nieuwe versie vanaf de zomervakantie hier vinden.

Werk je in Gynzy voornamelijk via de Werelden of ga je dat komend schooljaar doen (scenario 3, 4 of 5)? De veranderingen die we aanbrengen in de leerlijn, hebben ook invloed op je eigen curriculum en planning. Hieronder leggen we uit hoe je deze veranderingen kunt doorvoeren en wat je hiervoor nodig hebt.

Ik werk al in scenario 3, 4 of 5

Werkte je het afgelopen schooljaar ook al voornamelijk in de Werelden, dan heb je met je team bepaald hoe het curriculum eruit ziet. Op basis van de rekenleerlijn van Gynzy heb je keuzes gemaakt voor het aanbod: welke leerdoelen willen we aanbieden en wanneer? Aangezien er veranderingen hebben plaatsgevonden in de rekenleerlijn, is het van belang om te bedenken wat dat betekent voor jouw curriculum. We hebben een overzicht gemaakt van alle wijzigingen. Deze kun je naast je eigen curriculum en planning leggen. Het bestand vind je hier.

De wijzigingen in de dorpletters en doel- en Eilandnamen, en de leerdoelen die verwijderd zijn, moeten logischerwijs ook aangepast worden in je planning. Over overige wijzigingen maak je een beslissing: voer je de wijziging ook door in je planning of niet? Het gaat hier om wijzigingen in sleuteldoelen, referentieniveaus, leerjaren en doelen die samengevoegd of toegevoegd zijn.

Hieronder zie je een voorbeeld van het Eiland Rekenen met snelheden uit de Wereld Tijd & Datum. Is hieronder het Dorp (bijv. a) dikgedrukt geschreven, dan spreken we over kolom ‘Dorp’, is het Dorp (bijv. b) met een schuine letter geschreven, dan spreken we over kolom ‘Dorp oud’.

Let op: in het voorbeeld gaan we alle Dorpen langs. Zelf zul je voornamelijk naar je eigen leerjaar kijken. Behalve voor keuzes die schoolbreed worden gemaakt, denk aan strategiedoelen.

 1. Dorpen a en c zijn niet veranderd. Deze kunnen dus op je planning blijven staan als ze daar stonden.

 2. Dorpen e, f, g, h zijn alleen van dorpletter veranderd. Mocht je deze op je planning hebben ingevuld, dan moet dat daar ook aangepast worden.

 3. Dorp b is een sleuteldoel geworden. Heb je deze nog niet op je planning staan, dan kun je deze toevoegen. Ook het leerjaar is veranderd (dit staat tussen haakjes in kolom Lj.). Mocht het op de planning staan van leerjaar 7, dan kun je het verschuiven naar de planning van leerjaar 6.

 4. Dorp d was een sleuteldoel, maar is dat nu niet meer. Bedenk of je deze op je planning wil houden of dat je deze uit je planning haalt.

 5. Dorpen b en h zijn verwijderd. Mochten deze op je planning staan, dan haal je deze eruit. Bedenk of je er een ander leerdoel voor in de plaats wil toevoegen.

 6. Dorp i is samengevoegd met ‘m/min en m/sec’ (Dorp g). Mocht je i op je planning hebben staan, kun je overwegen om dit aan te passen naar g.

  Daarnaast:

 7. Dorpen die een ander referentieniveau hebben gekregen (dit staat dan tussen haakjes in kolom Rn.), daarbij kun je overwegen om op basis daarvan een aanpassing in je planning te doen.

 8. Dorpen die nieuw zijn toegevoegd (dit staat dan in kolom ‘Opmerking’), daarbij kun je overwegen om aan je planning toe te voegen.

 9. Dorpen die op je planning staan die verplaatst zijn naar een ander Eiland (dit staat dan in kolom ‘Opmerking’), die pas je aan in je planning.

Er hebben ook wijzigingen plaatsgevonden in onze voorbeeldjaarplanningen. Heb je deze als basis gebruikt voor jouw eigen planning? Leg deze dan naast elkaar en overweeg of je de wijzigingen wil overnemen.

Ik ga werken in scenario 3, 4 of 5

Werk je nog voornamelijk met een rekenmethode maar ben je van plan om voornamelijk in de Werelden te gaan werken? Dan kun je met je team bezig gaan om het curriculum te bepalen, keuzes te maken voor het aanbod en een planning te maken (eventueel met behulp van onze voorbeeldjaarplanningen). Dit doe je met onze vernieuwde leerlijn. De documenten die je hiervoor nodig hebt, zijn onderaan dit artikel te vinden. Het werken met een eigen curriculum vergt een aantal weloverwogen keuzes. Om dit goed te laten aansluiten op jullie onderwijsvisie, is een scholing van de Gynzy Academie aan te raden. Zij kunnen je team adviseren en ondersteunen bij het maken van keuzes hierin. Daarnaast kun je onze blogserie hierover lezen.

Documenten

Onderstaande documenten zijn vernieuwd:

Heb je nog vragen, neem gerust contact op met een van onze buddy’s. Daarnaast zijn er scholingen beschikbaar bij de Gynzy Academie over curriculum, planning en aanbod passend bij de visie van jouw school.

Heb je het antwoord gevonden?