Een instapniveau is een score waardoor leerlingen op een passender niveau in kunnen stappen in een nieuw leerdoel bij rekenen. Deze instapniveaus zijn inzichtelijk voor leerkrachten en leerlingen.

Inhoud

Hoe wordt het instapniveau bepaald?

Door de adaptiviteit starten leerlingen niet allemaal op hetzelfde niveau in een leerdoel, maar op verschillende instapniveaus. Afhankelijk van hun beheersing van gerelateerde leerdoelen, kunnen leerlingen op een hoger niveau instappen in een nieuw leerdoel. Ze kunnen starten met vaardigheidsscore 20%, 30% of 40% (de instapscore), afhankelijk van beheersing van gerelateerde leerdoelen. Door deze hogere vaardigheidsscores, starten leerlingen ook met opgaven van een bijbehorend (hoger) niveau.

Dit inzicht kan de leerkracht helpen bij de voorbereiding van de les. De leerling kan door dit inzicht in zijn eigen instapscore voor zichzelf een verwachting scheppen van het niveau van de opgaven waar hij mee zal beginnen.

Voor het bepalen van het instapniveau van een leerling op een leerdoel houdt Gynzy rekening met de beheersing van de leerling op gerelateerde leerdoelen. Zo wordt voor het instapniveau voor het leerdoel ‘Optellen tot een tienvoud’ gekeken naar de beheersing van de leerling op een heleboel andere leerdoelen rondom optellen, die nauw aansluiten qua niveau en inhoud. Voor ‘Optellen tot een tienvoud’ (leerjaar 4) betekent dit dat er onder andere rekening gehouden wordt met de beheersing op leerdoelen: ‘Optellen tot 20’ (leerjaar 3), ‘Optellen t/m 100 met een tienvoud’ (leerjaar 4) en ‘Optellen door 100 met tienvouden’ (leerjaar 5). Een combinatie van de beheersing van een leerling van voorspellende leerdoelen, en het niveau (leerjaar) van deze voorspellende leerdoelen, bepaalt de hoogte van het instapniveau.

Verbetering adaptiviteit - blog - bepaling instapniveau

Het instapniveau voor een nieuw doel wordt bepaald op basis van de beheersing van gerelateerde leerdoelen.

Hoe zie ik dit terug in de klas?

Wanneer jouw leerlingen starten aan een leerdoel waar zij nog niet eerder aan gewerkt hebben, gaan zij – indien passend – profiteren van het instapniveau. Een hogere instap heeft concreet twee gevolgen. Allereerst zorgt dit ervoor dat een leerling beter op niveau uitgedaagd wordt. Leerlingen die naar verwachting een leerdoel op een hoger niveau aankunnen, zullen met moeilijkere opgaven starten. Daarnaast zorgt een hogere instap ervoor dat de vaardigheidsscore van de leerling sneller zal stijgen. Wel is dit enkel het geval wanneer de leerling laat zien dat hij de moeilijkere opgaven ook daadwerkelijk aankan. Mocht de leerling de moeilijkere opgaven niet aankunnen dan gaat de vaardigheidsscore weer omlaag en krijgt de leerling eenvoudigere opgaven.

Verbetering adaptiviteit - blog - 1

Dit zullen jouw leerlingen ervaren wanneer zij werken in de Werelden van rekenen, in methodelessen (rekenmethodes) of in rekenbundels.

Instapniveau inzichtelijk voor de leerkracht

In de leerkrachtomgeving worden instapscores van leerlingen getoond, zodat het voor de leerkracht inzichtelijk wordt op welke niveau de leerlingen zullen instappen. Op de doel-, les-, toets- en bundelkaart, maar ook bij Inzicht, worden per leerdoel de vaardigheidsscores van alle leerlingen uit één of meerdere groepen weergegeven. Op de kaarten worden de scores zichtbaar nadat je het schuifje ‘Vaardigheidsscores tonen’ aanzet. Hier worden ook de instapscores van de leerlingen getoond. Bij een instapscore heeft het blokje een grijze kleur. De grijze kleur laat zien dat de score van de leerling (nog) geen betrouwbare indicatie van de vaardigheid van de leerling geeft, omdat de leerling nog geen of te weinig opgaven gemaakt heeft.

instapscores_leerkracht (1)

Als leerkracht kun je onder het tabblad ‘Resultaten’ ook terugzien vanaf welke instapscore de leerling het leerdoel gestart is.

instapscore_resultatentab (1)

Instapniveau inzichtelijk voor de leerling

Ook in de leerlingomgeving zijn de instapscores zichtbaar. Hierdoor kan de leerling, wanneer hij gaat starten met een nieuw rekendoel, voor zichzelf een verwachting scheppen van het niveau van de opgaven waar hij mee zal beginnen. Dit laten we per leerdoel zien op twee manieren: we laten de instapscore zien als percentage, maar ook met een gedeeltelijk gevulde cirkel.

De (vaardigheid)scores worden betekenisvoller voor de leerlingen door:

  • Gekleurde scores (een oranje gevulde ring en een blauw percentage) vertellen de leerling: deze score heb ik zelf behaald.

  • Grijze scores (een grijze gevulde ring en een grijs percentage) vertellen de leerling: deze score heb ik niet zelf behaald. De score is een instapscore of startscore (vanuit het startniveau).

Voorbeeld: Eiland Staafgrafieken aflezen in de leerlingomgeving

  • Dorpen a en b – De leerling heeft op basis van het ingestelde startniveau een startscore gekregen (85% en 75%).

  • Dorp c – De leerling heeft zelf een vaardigheidsscore behaald (78%).

  • Dorpen d – De leerling heeft op basis van zijn beheersing van gerelateerde doelen een instapscore van 30% gekregen.

  • Dorp e – De leerling heeft nog niet gewerkt aan dit leerdoel en stapt op basis van zijn lagere beheersing van gerelateerde leerdoelen onderin dit leerdoel in (0%).

    Weet je nog? De kleur van het leerdoel (Dorp) laat de leerling weten of het leerdoel wel of niet beschikbaar is. Een blauw leerdoel is open, omdat de leerling voorwaardelijke doelen voldoende beheerst. Een lichtblauw leerdoel is open, omdat de leerkracht de voorwaardelijkheden voor dit leerdoel uitgezet heeft, maar de leerling beheerst de voorwaardelijke leerdoelen nog onvoldoende. Een grijs leerdoel is dicht, omdat de leerling voorwaardelijke leerdoelen nog onvoldoende beheerst.

Heb je het antwoord gevonden?