Wanneer je inzicht wilt krijgen in hoe jouw leerlingen er voor de verschillende vakgebieden voor staan, kun je in Gynzy gebruikmaken van Groepsinzicht. Onder het tabblad ‘Groepsinzicht’ op de pagina ‘Inzicht’ zie je in één overzicht de beheersing van jouw hele groep én de individuele leerlingen in jouw groep. In dit artikel lees je hoe je dit groepsoverzicht kunt gebruiken.

Inhoud

Wat zie ik in het Groepsinzicht?

Groepsinzicht geeft jou inzicht in de beheersingsscores van de individuele leerlingen in jouw groep. Daarnaast geeft het ook inzicht in de beheersingsscores van jouw groep als geheel. Dit wordt weergegeven aan de hand van gemiddelde vaardigheidsscores. Op basis van de door jou geselecteerde groep, de geselecteerde datum en de geselecteerde vakgebieden wordt er een tabel gevuld.

In de kolommen van de tabel worden de vakgebieden weergegeven, in de rijen de leerlingen. In iedere cel vind je per leerling informatie over zijn beheersing van het vakgebied: een vaardigheidsscore. Deze vaardigheidsscore is een gemiddelde vaardigheidsscore, het gemiddelde van de vaardigheidsscores op alle voor de leerling relevante leerdoelen voor dit vakgebied.

De gemiddelde vaardigheidsscores worden weergegeven met een percentage én met een gevuld balkje. Standaard heeft dit balkje een neutrale blauwe kleur. Wanneer je werkt met een methode en/of in de Werelden van rekenen of spelling kunnen de balkjes ook een rode, gele of groene kleur krijgen. Welke kleur het balkje krijgt, is afhankelijk van de verwachte gemiddelde vaardigheidsscore: welke gemiddelde vaardigheidsscore verwachten we op basis van de binnen dit leerjaar genoten onderwijstijd? De genoten onderwijstijd geef je zelf aan door in de instellingen per vakgebied antwoord te geven op de vraag: Hoe ver ben je in je planning? Deze verwachte gemiddelde vaardigheidsscore wordt weergegeven met een oranje pijltje.

Blauw
De gemiddelde vaardigheidsscore van de leerling.

Rood

De gemiddelde vaardigheidsscore van de leerling is (veel) lager dan de verwachte vaardigheidsscore voor het eind van dit blok: de leerling loopt achter op schema.

Geel
De gemiddelde vaardigheidsscore van de leerling is ongeveer hetzelfde als de verwachte vaardigheidsscore voor het eind van dit blok: de leerling loopt op schema.

Groen
De gemiddelde vaardigheidsscore van de leerling is (veel) hoger dan de verwachte vaardigheidsscore voor het eind van dit blok: de leerling loopt voor op schema.

Ook op groepsniveau kun je zien of jouw leerlingen op schema lopen. Hiervoor wordt het groepsgemiddelde vergeleken met de verwachte vaardigheidsscore, waardoor ook het vaardigheidsscorebalkje van de groep een rode, gele of groene kleur krijgt. Daarnaast geven de aantallen achter de gekleurde metertjes aan hoeveel leerlingen uit jouw groep er achter lopen op schema, op schema lopen of voor lopen op schema.

Welke informatie haal je uit dit Groepsinzicht?

(1) Gemiddeld genomen loopt de groep bij rekenen op schema.

(2) Er zijn bij rekenen meer leerlingen die voorlopen op schema dan leerlingen die achterlopen op schema

(3) Thomas heeft voor rekenen een gemiddelde vaardigheidsscore van 37% Hiermee loopt hij voor op schema.

(4) Als ik de woordenschatscores van laag naar hoog sorteer dan zie ik dat Pinar en Madeline tot de ‘onderkant’ van mijn groep behoren.

(5) Amy en Dylan hebben ten opzichte van de rest van de groep een net bovengemiddelde beheersingsscore voor het vakgebied woordenschat.

Een op maat gemaakt Groepsinzicht

Omdat iedere groep anders is, kun je het Groepsinzicht per vakgebied aanpassen om het beter aan te laten sluiten bij jouw groep. Je stelt hiervoor vast welke leerdoelen relevant zijn voor jouw groep leerlingen. Je vindt deze instellingen achter het tandwiel bij ieder vakgebied.

Aan welke leerdoelen werkt jouw groep?

Kies je voor een methode omdat jouw groep een methode volgt in Gynzy? Dan worden alleen leerdoelen die afdoende in het gekozen leerjaar van de methode zijn opgenomen meegenomen in het groepsoverzicht.

Kies jij voor Werelden omdat jouw groep in Gynzy werkt in de Werelden? Dan worden alle leerdoelen behorend bij het geselecteerde leerjaar uit de leerlijn van Gynzy meegenomen in het groepsoverzicht.

Focus op specifieke leerdoelen

Door te focussen op sleuteldoelen binnen de Werelden van rekenen of door te focussen op een specifiek referentieniveau voor rekenen, spelling of grammatica, worden enkel de voor jouw leerlingen relevante leerdoelen meegenomen in het groepsoverzicht. Wanneer je eerder voor Werelden gekozen hebt, kun je ervoor kiezen om specifiek te focussen op de sleuteldoelen. Dit zijn de leerdoelen waar vrijwel iedere leerling langs komt of langs zal (moeten) gaan. Alleen deze leerdoelen worden dan meegenomen in het Groepsinzicht.

Hoeveel onderwijstijd hebben jouw leerlingen binnen het leerjaar genoten?

Op basis van hoe ver jij bent in je planning, wordt de verwachte gemiddelde vaardigheidsscore bepaald voor het werken met de methode en/of in de Werelden van rekenen of spelling. Hoe verder jij bent in jouw planning, des te meer onderwijstijd hebben jouw leerlingen binnen dit leerjaar genoten en des te hoger is de verwachte gemiddelde vaardigheidsscore. Nadat je een blok gekozen hebt wordt de verwachte gemiddelde vaardigheidsscore weergegeven voor het eind van dat blok. Werk je met de methode, dan is het leerjaar verdeeld in hetzelfde aantal blokken als in de methode. Werk je in de Werelden, dan is het leerjaar in 10 blokken verdeeld, waardoor ieder blok overeenkomt met 4 weken onderwijstijd.

Waarvoor kan ik Groepsinzicht gebruiken?

De informatie die jij uit het Groepsinzicht haalt kun je op verschillende manieren gebruiken. We inspireren je graag met vier praktijkvoorbeelden:

Voorbeeld 1 - Weektaak

Wil jij jouw leerlingen naast de reguliere lessen nog extra laten verwerken? Groepsinzicht kan jou helpen om te ontdekken waar jouw leerlingen aan kunnen werken. Loopt een leerling bijvoorbeeld voor op schema als je kijkt naar het vakgebied rekenen, maar juist achter op schema als je kijkt naar het vakgebied spelling, dan kan het goed zijn om de leerling extra te laten werken aan spellingdoelen.

Voorbeeld 2 - Differentiëren

Door de scores van jouw leerlingen in het Groepsinzicht te sorteren (van laag naar hoog of van hoog naar laag) kun je eenvoudig inzicht krijgen in de ‘bovenkant’, ‘middenmoot’ en ‘onderkant’ van jouw groep. Deze verdeling kan helpen bij het differentiëren. Zo kun je bij de leerlingen aan de bovenkant extra bedacht zijn op behoefte aan extra uitdaging. Bij de leerlingen aan de onderkant kun je juist extra bedacht zijn op behoefte aan extra ondersteuning.

Voorbeeld 3 - Rapportage

De informatie over de individuele leerlingen in het Groepsinzicht kun je gebruiken als input voor jouw rapportage. Je kunt bijvoorbeeld op het rapport van een leerling waarbij het vaardigheidsscorebalkje geel scoort plaatsen: ‘Je loopt goed op schema’ of ‘Je kunt goed mee’.

Voorbeeld 4 - Verrijking met verwachting

Vanuit alles wat jij van jouw groep en leerlingen ziet (tijdens instructies, verwerking, maar bijvoorbeeld ook niet-methodegebonden toetsen) vorm jij als leerkracht je eigen verwachtingen. Komt jouw verwachting overeen met hoe de leerlingen het in Gynzy doen? Waar deze verwachting niet overeenkomt kun je dieper op een leerling inzoomen. Als een leerling bijvoorbeeld onder jouw verwachting scoort in Gynzy, kun je in het Groepsinzicht op de naam van de leerling klikken om op de leerlingkaart te achterhalen hoe dit zou komen.

Heb je het antwoord gevonden?