Binnen Gynzy zijn er zeven Werelden spelling. In de eerste zes Werelden kunnen leerlingen geïsoleerd oefenen met spellingscategorieën. De zevende Wereld Extra oefening biedt de mogelijkheid om spellingscategorieën door elkaar te oefenen en biedt oefeningen om extra te schrijven. Meer informatie over de inhoud van de Wereld Extra oefening vind je in dit artikel.

Wanneer je merkt dat leerlingen een specifieke spellingscategorie voldoende beheersen, is het belangrijk om categorieën door elkaar aan te bieden. Dit kan door Eilandsessies te maken, of door te oefenen in de Wereld Extra oefening binnen het vakgebied Spelling. In de Wereld Extra oefening worden niet alleen de doelen binnen een Eiland door elkaar aangeboden (zoals bij een Eilandsessie het geval is), maar worden ook doelen van verschillende Werelden door elkaar aangeboden. Op die manier kunnen leerlingen optimaal oefenen met verschillende spellingscategorieën. Naast dit gemengde aanbod kunnen er ook nieuwe of moeilijkere woorden aan bod komen. Hierdoor kan de leerling in deze Wereld zijn spellingsvaardigheden toepassen in nieuwe situaties.

Wereld Extra oefening

Opbouw en inhoud

De Eilanden binnen de Wereld Extra oefening bevatten categorieën die aansluiten bij leerdoelen uit een leerjaar. Zo worden de categorieën binnen Ameland over het algemeen in leerjaar 3 aangeboden, die van Bonaire over het algemeen in leerjaar 4, die van Cuba over het algemeen in leerjaar 5, en zo verder. Binnen de Eilanden is onderscheid gemaakt tussen een Dorp voor de leerdoelen van het eerste semester en een Dorp voor het tweede semester, aangegeven door I en II voor de naam. Deze verdeling is gebaseerd op de Gynzy voorbeeldjaarplanningen.

Er is extra oefening voor zowel de spelling van gewone woorden als werkwoorden. De werkwoorden zijn te vinden in aparte Dorpen die worden aangegeven met WW voor de naam.

De leerjaren die per Dorp worden weergegeven dienen als richtlijn. Leerlingen kunnen ook oefenen met eerder aangeboden spellingscategorieën die bij eerdere leerjaren horen, dit is relevant omdat deze nu door elkaar worden aangeboden en de woordkeuze uitdagender is dan bij de geïsoleerde leerdoelen.

Eilanden binnen Extra oefening

De Eilanden van de Wereld Extra oefening

Zinnendictees per Dorp

Om goed te leren spellen, is het belangrijk om naast het typen ook te schrijven. Om het schrijven te stimuleren is binnen elk Dorp in de Wereld Extra oefening een zinnendictee beschikbaar. Een zinnendictee bestaat uit vijf zinnen met daarin woorden uit verschillende spellingscategorieën. Je kunt dit dictee voorlezen vanaf het nakijkblad of de leerlingen kunnen het dictee zelfstandig beluisteren via een video. De leerlingen kunnen de zinnen op het bijbehorende printblad schrijven, maar dit kan uiteraard ook in een eigen dicteeschrift.

Op de doelkaart, die je vindt door op het Dorp te klikken, staat in de toelichting een link naar de bordles met daarin QR-codes en audiobestanden. Deze kun je gebruiken om klassikaal vanaf het bord te werken. Op diezelfde doelkaart is het nakijkblad en een printblad met de QR-code te vinden. Zo kunnen de leerlingen zelfstandig het audiobestand openen op hun eigen device en het dictee nakijken.

Werkbladen voor de bovenbouw

Naast zinnendictees zijn er in de Wereld Extra oefening werkbladen waar leerlingen schriftelijk aan leerdoelen van spelling kunnen werken. Deze werkbladen zijn nog volop in ontwikkeling, op dit moment zijn er werkbladen beschikbaar bij de Dorpen van het Eiland Fiji.

Een werkblad heeft gemiddeld vijf opdrachten waarbij de leerling wordt gevraagd vooral veel te schrijven. Leerlingen moeten woorden afmaken, woorden opschrijven en schema’s invullen. Daarnaast worden ook vragen gesteld die gaan over het begrip van een doel. Deze opdrachten trachten leerlingen na te laten denken over het doel of testen de achterliggende kennis van het leerdoel. Onderaan elk werkblad staat een check, hier kan de leerling reflecteren op zijn eigen werk. De nakijkbladen van de werkbladen zijn te vinden op de doelkaart. Deze vind je door op het Dorp te klikken, onder het kopje ‘Extra documenten’.

Werkblad Suva A.

Heb je het antwoord gevonden?